Opnieuw heeft de regering maatregelen moeten nemen om overbezetting van de ziekenhuizen tegen te gaan. Musea en andere erfgoedinstellingen blijven in ieder geval tot 14 januari 2022 gesloten voor publiek.

Vragen of ondersteuning door Erfgoedpartners
Wie vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, kan ons benaderen via ons algemene emailadres info@erfgoedpartners.nl, of via onze mobiele telefoonnummers op de contactpagina. Dit omdat ook wij voornamelijk vanuit huis werken.
Verder doen wij ons best om de erfgoed- en cultuursector onder de aandacht te brengen via vooral digitale media. We blijven daarom ook graag op de hoogte van jullie activiteiten om het publiek te informeren.

Actueel museumprotocol
Op de website van de Museumvereniging vindt u altijd het meest actuele protocol: https://www.museumvereniging.nl/protocol-voor-heropening-musea

Steunpakketten
Getroffen organisaties en freelancers kunnen weer een beroep doen op verschillende steunpakketten. In deze brief van de museumvereniging d.d. 23 december 2021 aan de musea staat meer informatie over de voortzetting van steunpakketten en steun voor cultuur via de gemeenten.

Alle artikelen in ons corona-dossier

Op deze pagina vindt u informatie en inspiratie over hoe u om kunt gaan met alle moeilijkheden waar u tijdens de corona-epidemie tegenaan kunt lopen.

Protocollen en veiligheid

De Museumvereniging heeft voorafgaand aan de heropening van musea op 1 juni 2020 een protocol ontwikkeld voor veilig en verantwoord museumbezoek. Het protocol kan door ieder museum gebruikt worden. Op de website van de Museumvereniging vindt u altijd het meest actuele protocol: https://www.museumvereniging.nl/protocol-voor-heropening-musea

Van Landschap en Erfgoed Utrecht ontvingen wij een verzameling tips voor kleine musea en 1,5 meter afstand. Deze willen we u niet onthouden: bekijk de tips hier.

De brancheorganisaties Erfgoedplatform Kunsten’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) hebben op verzoek van de sector en in overleg met (een vertegenwoordiging van) erfgoedprofessionals- en vrijwilligers een Protocol Monumenten opgesteld. Dit Protocol bevat richtlijnen die zijn opgesteld door op verzoek van de sector en in overleg met (een vertegenwoordiging van) erfgoedprofessionals- en vrijwilligers. Het vormt de basis voor het weer openstellen van monumenten.
Bekijk het protocol hier.

Bekijk het orgelprotocol, dat de orgelcommissies samen met Erfgoedpartners heeft opgesteld hier.

Daarnaast geeft de Hollandsche Molen een protocol ontwikkelt. Bekijk het protocol hier.

Cultuur+Ondernemen

Op de website van Cultuur+Ondernemen staan verschillende handvatten om uw organisatie, onderneming of praktijk door deze moeilijke periode heen te loodsen.
Om op de hoogte te blijven kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.cultuur-ondernemen.nl/over-ons.

Provincie Groningen

Via deze link komt u bij het coronadossier terecht van de provincie Groningen Coronacrisis – Provincie Groningen.

De provincie Groningen stelt in totaal € 11,5 miljoen beschikbaar om de gevolgen van corona aan te pakken. De aanpak is een aanvulling op de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk. Het gaat om het ondersteunen van het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf (mkb), de retail, vrijetijdseconomie en maatschappelijke en culturele instellingen.

De tegemoetkoming van de provincie voor aanpassingen aan de 1,5-metereconomie is verlengd tot 1 juli 2021. Voortaan kunnen alle bedrijven en organisaties met minder dan vijftig werknemers subsidie aanvragen. Bovendien is het mogelijk een tweede aanvraag in te dienen voor nieuwe kosten. De veranderingen gaan in per 18 december 2020. Lees hier verder.

Informatie per gemeente

Voor informatie voor ondernemers en zzp’ers per gemeente:

Eemsdelta
Groningen
Het Hogeland
Midden-Groningen
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Veendam
Westerkwartier
Westerwolde

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van OCW heeft een nieuwsbrief in het leven geroepen over corona en de culturele sector. Abonneer je hier.

Digitale mogelijkheden

Naast alle narigheid zijn er ook creatieve mogelijkheden, vooral waar het digitalisering betreft. Op de website van Erfgoedpartners staat een overzicht van alle digitale mogelijkheden van erfgoedinstellingen in Groningen, zie https://erfgoedpartners.nl/digitale-presentaties. Nieuwe initiatieven kunnen via info@erfgoedpartners.nl worden aangeleverd.

Bij Digitaal Erfgoed Nederland is het mogelijk om digitale initiatieven landelijk met elkaar te delen waarbij promotie en inspiratie hand in hand gaan, zie https://www.den.nl/digitaal-als-alternatief-voor-fysiek

Digitale publicaties

Nu de Museummagazines en Klankjuwelen niet verspreid kunnen worden en de orgelconcerten niet door gaan, proberen we bezoekers en geïnteresseerden te blijven informeren en enthousiasmeren door digitaal aanbod. In de Orgelagenda staan interviews met organisten over hun concert dat niet door kan gaan, maar wel met een toelichting en een verwijzing naar geluidsopnames of video. In Erfgoednieuws is veel aandacht voor digitale presentaties en rondleidingen en het Museummagazine 2020-2021 zal voorlopig digitaal worden aangeboden op de website van Erfgoedpartners.

Netwerk Digitaal Erfgoed

Dat dit een bijzondere tijd is, beseffen we vaak later pas. Daarom heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed een initiatief gestart waarbij organisaties kunnen aangeven op welke manier ze de coronacrisis hebben doorstaan en welke innovaties zij hebben ingevoerd. Zo ontstaat een dossier van digitale bronnen dat een goed tijdsbeeld kan geven. Zie hiervoor https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/actueel/coronacollectie/

Platformbijeenkomsten

Komende maanden staan verschillende platformbijeenkomsten op het programma. Die willen wij zoveel mogelijk door laten gaan en aanbieden via ZOOM.

Met vragen over de erfgoededucatietrajecten kunt u contact opnemen via info@erfgoedpartners.nl

Digitaal contact

In deze tijden is digitaal contact vaak de enige optie. Als u binnen de organisatie behoefte heeft aan advies hoe u digitaal met elkaar contact kunt onderhouden, kunt u contact opnemen met ons via info@erfgoedpartners.nl. We denken graag mee, zodat in deze tijd niemand eenzaam buiten de digitale boot zwemt en geen contact krijgt.