Toen op 12 maart premier Rutte zijn persconferentie gaf en met onmiddellijke ingang musea werden gesloten en evenementen verboden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, was nog niet duidelijk hoe lang deze situatie zou duren en welke gevolgen dit zou hebben. De regering kondigde noodmaatregelen aan om ondernemers te ondersteunen en van veel kanten werden inventarisaties uitgevoerd. Ook door de afdeling cultuur van de Provincie Groningen, in afstemming met de gemeenten. Daarnaast waren er initiatieven van fondsen, werkgevers en landelijke organisaties zoals de Museumvereniging, de Boekmanstichting, Kunsten ’92 en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Vanwege al deze acties hebben wij vanuit Erfgoedpartners besloten om niet zelf te inventariseren, maar hebben wij wel aangeboden om te controleren of inventarisaties compleet zijn. Vanwege de sectorale organisatie is er ook een sectorale inventarisatie uitgevoerd en het is goed mogelijk dat bij die inventarisatie niet iedereen is bereikt. Als u geen contact heeft gehad met provincie, gemeente of sectorinstituut over de schade vanwege de coronacrisis, kunt u dit bij ons melden via info@erfgoedpartners.nl Op de website www.cultuurenondernemen.nl staan verschillende dossiers en handreikingen voor ondernemers – en dus ook zzp-ers/kunstenaars/musici- in coronatijd met veel verwijzingen naar regelingen en verdere informatie. Onder de noemer ‘Alle artikelen in ons corona-dossier’ vindt de lezer een volledig overzicht van nuttige tips, regelingen, informatie en adviezen.

Als team van Erfgoedpartners zijn wij drukker dan ooit om ons werk op een goede manier te doen. Ons kantoor is dicht, maar via mail zijn we goed te bereiken. Als er vragen zijn, horen we dat graag via info@erfgoedpartners.nl.

Willen jullie ons ook op de hoogte houden?

Hartelijke groet, namens ons hele team,

Roeli Broekhuis

Alle artikelen in ons corona-dossier

Op deze pagina vindt u informatie en inspiratie over hoe u om kunt gaan met alle moeilijkheden waar u tijdens de corona-epidemie tegenaan kunt lopen.

Protocollen en veiligheid

De Museumvereniging heeft voorafgaand aan de heropening van musea op 1 juni 2020 een protocol ontwikkeld voor veilig en verantwoord museumbezoek. Het protocol kan door ieder museum gebruikt worden. Op de website van de Museumvereniging vindt u altijd het meest actuele protocol: https://www.museumvereniging.nl/protocol-voor-heropening-musea

Van Landschap en Erfgoed Utrecht ontvingen wij een verzameling tips voor kleine musea en 1,5 meter afstand. Deze willen we u niet onthouden: bekijk de tips hier.

De brancheorganisaties Erfgoedplatform Kunsten’92 en de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) hebben op verzoek van de sector en in overleg met (een vertegenwoordiging van) erfgoedprofessionals- en vrijwilligers een Protocol Monumenten opgesteld. Dit Protocol bevat richtlijnen die zijn opgesteld door  op verzoek van de sector en in overleg met (een vertegenwoordiging van) erfgoedprofessionals- en vrijwilligers. Het vormt de basis voor het weer openstellen van monumenten.
Bekijk het protocol hier.

Bekijk het orgelprotocol, dat de orgelcommissies samen met Erfgoedpartners heeft opgesteld hier.

Daarnaast ontwikkelt de Hollandsche Molen een protocol dat binnenkort in concept gereed is.

Cultuur+Ondernemen

In deze nieuwsbrief van Cultuur+Ondernemen staan verschillende handvatten om uw organisatie, onderneming of praktijk door deze moeilijke periode heen te loodsen.
Bekijk de nieuwsbrief via https://mailchi.mp/cultuur-ondernemen/concrete-hulp-voor-creatieve-en-culturele-ondernemers?e=f7b10283fa.

Provincie Groningen

In deze nieuwsbrief namens de Provincie Groningen met betrekking tot de coronasituatie staat een overzicht van de maatregelen die de overheden hebben genomen om u te ontlasten. Daarnaast vindt u in de brief een aantal websites waar u meer informatie kunt vinden. Bekijk de nieuwsbrief hier.

Op 31 maart 2020 hebben een achttiental Groningse culturele instellingen deze brief naar de provincie en gemeente Groningen gestuurd. De gezamenlijk reactie van de provincie en gemeente Groningen op deze ingezonden brief lees je hier.

De provincie Groningen stelt in totaal € 11,5 miljoen beschikbaar om de gevolgen van corona aan te pakken. De aanpak is een aanvulling op de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk. Het gaat om het ondersteunen van het bedrijfsleven, het midden- en kleinbedrijf (mkb), de retail, vrijetijdseconomie en maatschappelijke en culturele instellingen. Lees hier verder.

Informatie per gemeente

Voor informatie voor ondernemers en zzp’ers per gemeente:

Appingedam
Delfzijl
Groningen
Het Hogeland
Loppersum
Midden-Groningen
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Veendam
Westerkwartier
Westerwolde

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van OCW heeft een nieuwsbrief in het leven geroepen over corona en de culturele sector. Abonneer je hier.

Digitale mogelijkheden

Naast alle narigheid zijn er ook creatieve mogelijkheden, vooral waar het digitalisering betreft. Op de website van Erfgoedpartners staat een overzicht van alle digitale mogelijkheden van erfgoedinstellingen in Groningen, zie https://erfgoedpartners.nl/digitale-presentaties. Nieuwe initiatieven kunnen via info@erfgoedpartners.nl worden aangeleverd.

Bij Digitaal Erfgoed Nederland is het mogelijk om digitale initiatieven landelijk met elkaar te delen waarbij promotie en inspiratie hand in hand gaan, zie https://www.den.nl/digitaal-als-alternatief-voor-fysiek

Digitale publicaties

Nu de Museummagazines en Klankjuwelen niet verspreid kunnen worden en de orgelconcerten niet door gaan, proberen we bezoekers en geïnteresseerden te blijven informeren en enthousiasmeren door digitaal aanbod. In de Orgelagenda staan interviews met organisten over hun concert dat niet door kan gaan, maar wel met een toelichting en een verwijzing naar geluidsopnames of video. In Erfgoednieuws is veel aandacht voor digitale presentaties en rondleidingen en het Museummagazine 2020-2021 zal voorlopig digitaal worden aangeboden op de website van Erfgoedpartners.

Netwerk Digitaal Erfgoed

Dat dit een bijzondere tijd is, beseffen we vaak later pas. Daarom heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed een initiatief gestart waarbij organisaties kunnen aangeven op welke manier ze de coronacrisis hebben doorstaan en welke innovaties zij hebben ingevoerd. Zo ontstaat een dossier van digitale bronnen dat een goed tijdsbeeld kan geven. Zie hiervoor https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/actueel/coronacollectie/

Platformbijeenkomsten

Komende maanden staan verschillende platformbijeenkomsten op het programma. Die willen wij zoveel mogelijk door laten gaan en aanbieden via zoom. De erfgoededucatietrajecten zullen naar verwachting pas na de zomervakantie worden hervat. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@erfgoedpartners.nl

 

Digitaal contact

In deze tijden is digitaal contact vaak de enige optie. Als u binnen de organisatie behoefte heeft aan advies hoe u digitaal met elkaar contact kunt onderhouden, kunt u contact opnemen met ons via info@erfgoedpartners.nl. We denken graag mee, zodat in deze tijd niemand eenzaam buiten de digitale boot zwemt en geen contact krijgt.