Cursussen

Cursusprogramma 2018-2019

De erfgoedsector is een belangrijke speler op het gebied van leefbaarheid, economie, onderwijs, toerisme en de inrichting van het landschap. Dat is niet altijd en overal even goed zichtbaar. Hoe kunnen we als organisaties laten zien wat we in huis hebben en hoe kunnen we dat op een goede manier presenteren? Zowel voor het brede publiek als voor het onderwijs? Hiervoor hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld. Als u hierbij niet vindt wat u zoekt, kunnen we in overleg met u cursussen op maat aanbieden.

U kunt onder andere de volgende cursussen aanvragen:

Behoud en beheer

 • Basiscursus behoud en beheer
 • Workshop ‘Hanteren, verpakken en transporteren van objecten’
 • Veiligheidszorg

Publiek en presentatie

 • Rondleiden
 • Molengids
 • Klantgericht denken en handelen
 • Erfgoeddocent
 • Fondsenwerving

Digitaal

 • Schrijven voor het web
 • Sociale media en publieksbereik: de basis
 • Workshop Publieksapplicaties in culturele instellingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erfgoedpartners of het aanmeldformulier invullen.

Aanmelden

Lezingen

Archeologielezingen

Tijdens het platform Archeologie en Publiek wisselen de deelnemers kennis en ervaring uit, en brengen elkaar op de hoogte van de activiteiten van hun organisaties. Ook komen ideeën aan bod voor samenwerkingen om meer of ander publiek bij archeologie te betrekken of er wordt een spreker uitgenodigd over een specifiek onderwerp.

Een van de ideeën uit het platform Archeologie en publiek resulteerde in 2017 in een lezingenserie. De lezingen werden goed bezocht door een enthousiast en geïnteresseerd publiek. Ook de instellingen waren positief over deze serie. Daarom hebben we besloten ook in het najaar van 2018 en begin 2019 een serie van lezingen te organiseren in Stad en provincie. De lezingen vinden plaats op de volgende data en locaties:

Alle lezingen zijn gratis toegankelijk na opgave (onderaan deze pagina). De inloop is vanaf 19:30 uur en de aanvang om 20:00 uur.

 

 

EZINGE – VOLGEBOEKT

Locatie: Museum Wierdenland

10 januari
Door: Dr. Egge Knol, conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst van het Groninger Museum
Onderwerp: Over het ontstaan van Middag Humsterland

Datum: 13 december en 10 januari

Locatie: Provincie Groningen

Platforms

Platform Collecties

Op dinsdag 5 februari wordt een platform Collecties gehouden: een samenvoeging van de platforms Collectiewacht en Beheer en behoud. Deze bijeenkomst is bedoeld om aspecten rondom collecties te bespreken. Graag horen wij aan welke onderwerpen tijdens toekomstige platformbijeenkomsten aandacht moet worden besteedt.

De platformbijeenkomst van 5 februari heeft plaats in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen van 14:00 tot 16:00 uur. (Vrijwillige) museummedewerkers die werken met de collectie of collectiebeleid maken worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Plaats                   : Noordelijk Scheepvaartmuseum, Brugstraat 24-26, Groningen
Datum                  : Dinsdag 5 februari 2019
Tijd                        : 14:00- 16:00 uur
Doelgroep          : (Vrijwillige) Museummedewerkers die werken met en verantwoordelijk zijn voor                     museumcollecties
Doel                      : Ervaringen uitwisselen en expertise delen

Datum: Dinsdag 5 februari

Locatie: Noordelijk Scheepvaartmuseum

Aanmelden

Publicatie

Museummagazine 2019-2020

Via dit formulier kunt u uw aanmelding voor het Museummagazine 2019-2020 doen.

Aanmelden