Cursussen

Cursus Erfgoeddocent 2023

Leer betekenisvolle erfgoedonderwijsprojecten ontwerpen voor verschillende leeftijdsgroepen

Erfgoed verweven in je lessen maakt onderwijs spannend en betekenisvol voor je leerlingen. Erfgoedonderwijs prikkelt zintuigelijk leren, doet een beroep op de verbeelding, legt verbindingen tussen verschillende vakgebieden en stimuleert een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Dat geldt voor jong en oud. Erfgoed vinden is niet moeilijk. In ieder dorp, in iedere buurt, wijk of stad zijn voorbeelden voor handen.

Ga je met erfgoed aan de slag dan wil je natuurlijk een les of project maken dat beklijft. Daar gaat deze cursus je bij helpen. Eerst leer je wat het begrip erfgoed inhoudt, welke soorten erfgoed er zijn en waarom er voortdurend discussies plaatsvinden over wat wel erfgoed is en wat niet. Vervolgens ga je zelf aan de slag. Je analyseert een bestaand erfgoedpakket en je maakt samen met anderen een ontwerp voor een nieuw pakket. De inzichten die je daarmee opdoet verwerk je in een eigen erfgoedproject dat tevens de eindopdracht is.

Doelgroep: Mensen die een onderwijsopleiding hebben afgerond zoals pabo of een lerarenopleiding

Duur: 6 bijeenkomsten

Docent(en): Deze cursus wordt aangeboden door K&C Drenthe en Erfgoedpartners

Kosten: Zes bijeenkomsten met getuigschrift € 280,- excl. BTW, € 338,80 incl. BTW

Datum: Start 11 januari 2023

Leerdoelen:

 • Je weet wat het begrip erfgoed inhoudt en je kunt onderscheid maken tussen verschillende soorten erfgoed.
 • Je kent het dynamische en veranderlijke aspect van erfgoed en je weet welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen.
 • Je krijgt een breed overzicht van de organisaties die zich richten op beheer en behoud van erfgoed.
 • Je ontwerpt een rijke erfgoedles/project op basis van bronnen en activerende werkvormen met mogelijkheden voor vakoverstijgend werken.
 • Je leert hoe je financiering kunt vinden voor de ontwikkeling van je project.

De cursus bestaat uit:

 • Een persoonlijk intakegesprek
 • Mini-cursus Erfgoed van Open Universiteit ter voorbereiding op de cursus, bedoeld om een goed inzicht te krijgen in het begrip erfgoed
 • Zes bijeenkomsten op locatie van 14.45 uur tot 17.15 uur
 • Een of meerdere facultatieve workshops
 • Ontwikkelopdracht (is ook de eindopdracht)
 • Persoonlijke begeleiding/feedback op opdrachten

Nodig voor deze cursus:

 • Computer + internetverbinding
 • Bereidheid om iedere cursus goed voor te bereiden
 • Bereidheid om een portfolio bij te houden
 • Enthousiasme en een open en nieuwsgierige houding

Deelnemers ontvangen na geslaagde afronding van de cursus een getuigschrift.

Deze cursus wordt aangeboden door Stichting Kunst & Cultuur (K&C) en Erfgoedpartners.

Data:

2022: 

september – december          Persoonlijk intakegesprek

2023:

11 januari: Wat is erfgoed?
15 februari: Erfgoedonderwijs
29 maart: De cultureel ondernemer
17 mei: Erfgoeddisciplines
28 juni: Reflectiebijeenkomst praktijkopdracht

15 september: Inleveren eindopdracht
4 oktober: Slotbijeenkomst

foto: Groninger Museum

Vragen?

Neem dan contact op met Hester Witteveen, Adviseur Cultuuronderwijs, specialisatie erfgoed K&C, e-mail: hester@kunstencultuur.nl of Kim van Steenwijk, adviseur educatie, Erfgoedpartners, e-mail: vansteenwijk@erfgoedpartners.nl

Datum: Start 11 januari 2023

Locatie: Diverse locaties in Drenthe en Groningen

Aanmelden

Cursus Molengids

De vele prachtige molens die de provincie Groningen rijk is, verdienen de aandacht van een breed publiek. Veel molens zetten daarom graag hun deuren open voor bezoekers. Maar het ontvangen, begeleiden en informeren van ‘kijkers’ is een taak die molenaars er niet altijd bij kunnen doen. Het laten draaien van de molen vergt immers voortdurende focus. Een molengids als rechterhand van de molenaar biedt dan uitkomst.

De cursus molengids is bedoeld voor mensen die graag op een molen willen werken, maar die om uiteenlopende redenen zelf (nog) geen molenaar willen worden. Als molengids ben je er voor het publiek. Je organiseert activiteiten, ontvangt bezoekers en geeft uitleg op de molen.

Om dit werk op de molen goed en veilig te kunnen doen, volg je eerst de cursus molengids. In deze cursus leer je hoe je bezoekers- van jong tot oud- op een boeiende manier rond kunt leiden op de molen. Je vertelt op een aansprekende manier over de werking en de geschiedenis van de molen waarbij je de veiligheid van bezoekers nooit uit het oog verliest. Bij het organiseren van activiteiten leer je rekening houden met de behoeftes van de doelgroep waardoor je net zo makkelijk schoolklassen als gezinnen met kinderen ontvangt. Tot slot leer je hoe je publiciteit kunt krijgen voor de activiteiten die je organiseert.

Doelgroep: Mensen die graag op een molen willen werken, maar die om uiteenlopende redenen zelf (nog) geen molenaar willen worden

Duur: Zes bijeenkomsten

Docent(en): Kim van Steenwijk, Arjen Strijkstra, Marjan Brouwer

Kosten: De kosten voor deelname bedragen € 200,-

Datum: Start 25 januari 2023

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten die worden verzorgd door professionals op het gebied van het molenwezen, educatie PR & communicatie. Iedere bijeenkomst bevat een opdracht die je thuis uitvoert en waarmee je toewerkt naar de eindopdracht: het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren van een publieksactiviteit op je molen. Heb je alle zes bijeenkomsten bijgewoond en de eindopdracht uitgevoerd, dan ontvang je het certificaat Molengids.

Data

25 januari 2023            19.30 uur – 22.00 uur Module 1 Geschiedenis van de molen

8 februari 2023            19.30 uur – 22.00 uur Module 2 Kinderen in de molen

22 februari 2023          19.30 uur – 22.00 uur Module 3 Techniek van de molen

08 maart 2023              19.30 uur – 22.00 uur Module 4 Publiciteit voor je evenement

22 maart 2023              19.30 uur – 22.00 uur Module 5 Veiligheid

15 april 2023                  13.00 uur – 15.30 uur Module 6 Rondleiden

Corona
Omdat we nu nog niet weten wat dit jaar het effect van Corona zal zijn, bekijken we in januari 2023 of de cursus daadwerkelijk van start gaan. Mocht er rond die periode sprake zijn van maatregelen waardoor de bijeenkomsten niet live door kunnen gaan, dan plannen we samen met de cursisten nieuwe data in.

Worden er beperkende maatregelen ingevoerd terwijl de cursus al van start is, dan zullen we in overleg met de deelnemers zoeken naar passende invullingen van de resterende bijeenkomsten.

Maximum aantal deelnemers: Minimaal 8, maximaal 15

Locatie: We proberen zo veel mogelijk bijeenkomsten plaats te laten vinden bij molens in de provincie.

Datum: Start 25 januari 2023

Locatie: We proberen zo veel mogelijk bijeenkomsten plaats te laten vinden bij molens in de provincie.

Aanmelden

Emotienetwerken en erfgoedwijsheid

Wanneer het gaat over erfgoed kunnen emoties hoog oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de discussies rond Zwarte Piet of het afsteken van vuurwerk. Hoe graag mensen misschien ook willen dat tradities blijven zoals zij ze kennen; erfgoed is geen vaststaand gegeven. Het is een dynamisch proces waar verschillende groepen bij betrokken zijn.

De werkvorm emotienetwerken biedt Inzicht in het krachtenspel van belangen en emoties rond erfgoed en helpt mensen om zich kritisch tot het erfgoed te verhouden.  Door samen de complexe interacties tussen mensen en erfgoed en tussen mensen onderling te onderzoeken worden we meer ‘erfgoedwijs’.

In deze workshop gaan we met elkaar ‘emotienetwerken’ onder begeleiding van Jacquelien Vroemen. Aan de hand van een prikkelende erfgoedcasus onderzoeken we de werkvorm. We bepalen onze eigen posities ten opzichte van dit erfgoed en we zullen ervaren of onze emoties daarbij verschuiven door de inbreng van andere perspectieven. Door op deze manier naar erfgoed te kijken ontstaat er een meer erfgoedwijze houding.

Het tweede deel van de bijeenkomst bestaat uit een werksessie waarin we een bestaand educatief erfgoedproduct meer erfgoedwijs gaan maken. Jacquelien Vroemen geeft feedback op de ideeën uit de groep.

Aanmelden workshop

Doelgroep: (Educatie)medewerkers en -vrijwilligers van erfgoedinstellingen, erfgoeddocenten, studenten

Duur: 14.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Docent(en): Jacquelien Vroemen en Kim van Steenwijk

Kosten: €40,- excl. BTW / €48,40 incl. BTW voor aangeslotenen, €50,- excl. BTW / €60,50 incl. BTW voor andere belangstellenden

Datum: 30 november 2022

Maximum aantal deelnemers: Minimaal 7, maximaal 25

Locatie: De mennozaal in de Doopsgezinde Kerk; Oude Boteringestraat 33

Datum: 30 november 2022

Locatie: De mennozaal in de Doopsgezinde Kerk; Oude Boteringestraat 33

Evenementen

Dag van de Digitalisering 2022

In één dag kennis en ideeën opdoen om de digitaliseringsgraad van je collectie en organisatie weer een stap verder te brengen. Dat kan tijdens de Dag van de Digitalisering. Hoe richt je een erfgoedwebsite zo in dat het echt voorziet in de behoefte van je doelgroep? Hoe regel je de auteursrechten als je de collectie online wilt delen? Wat is het nut van een informatieplan en hoe verbeter je de kwaliteit van je data zodat online delen mogelijk wordt? Hoe bewaar je opgenomen interviews? Deze en andere digitaliseringsvraagstukken komen aan bod in drie rondes met kennissessies en een intensieve workshop.

Download het volledige programma.

Aanmelden graag voor 16 november 2022 door middel van het aanmeldformulier.

Doelgroep: Voor iedereen die (als vrijwilliger of betaald) met erfgoed werkt: bestuurders, beleids- en plannenmakers (om plannen aan te scherpen en nieuwe plannen uit te broeden), voor medewerkers die zich bezighouden met educatie en participatie en voor mensen die digitaliseren of met collecties werken. Schroom niet om u met meerdere mensen uit één organisatie op te geven.

Duur: Van 9.30 uur tot 16.45 uur (inloop vanaf 9.00 uur)

Docent(en): Diverse sprekers

Kosten: Inclusief lunch: € 40,- incl. BTW voor aangeslotenen, € 50,- incl. BTW voor niet aangesloten instellingen.

Datum: 25 november 2022

Locatie: Provinciehuis Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen (Gratis parkeren in de parkeergarage van het provinciehuis)

Bijzonderheden:

De Dag van de digitalisering wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Groningen.

Maximum aantal deelnemers: Het aantal plaatsen is beperkt: reageer snel.

Datum: 25 november 2022

Locatie: Provinciehuis Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen (Gratis parkeren in de parkeergarage van het provinciehuis)

Aanmelden

Bestanden

Lezingen

Dag van de Digitalisering 2022

In één dag kennis en ideeën opdoen om de digitaliseringsgraad van je collectie en organisatie weer een stap verder te brengen. Dat kan tijdens de Dag van de Digitalisering. Hoe richt je een erfgoedwebsite zo in dat het echt voorziet in de behoefte van je doelgroep? Hoe regel je de auteursrechten als je de collectie online wilt delen? Wat is het nut van een informatieplan en hoe verbeter je de kwaliteit van je data zodat online delen mogelijk wordt? Hoe bewaar je opgenomen interviews? Deze en andere digitaliseringsvraagstukken komen aan bod in drie rondes met kennissessies en een intensieve workshop.

Download het volledige programma.

Aanmelden graag voor 16 november 2022 door middel van het aanmeldformulier.

Doelgroep: Voor iedereen die (als vrijwilliger of betaald) met erfgoed werkt: bestuurders, beleids- en plannenmakers (om plannen aan te scherpen en nieuwe plannen uit te broeden), voor medewerkers die zich bezighouden met educatie en participatie en voor mensen die digitaliseren of met collecties werken. Schroom niet om u met meerdere mensen uit één organisatie op te geven.

Duur: Van 9.30 uur tot 16.45 uur (inloop vanaf 9.00 uur)

Docent(en): Diverse sprekers

Kosten: Inclusief lunch: € 40,- incl. BTW voor aangeslotenen, € 50,- incl. BTW voor niet aangesloten instellingen.

Datum: 25 november 2022

Locatie: Provinciehuis Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen (Gratis parkeren in de parkeergarage van het provinciehuis)

Bijzonderheden:

De Dag van de digitalisering wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Groningen.

Maximum aantal deelnemers: Het aantal plaatsen is beperkt: reageer snel.

Datum: 25 november 2022

Locatie: Provinciehuis Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen (Gratis parkeren in de parkeergarage van het provinciehuis)

Aanmelden

Bestanden

Platforms

Platform Collecties

Het Platform Collecties wordt tweemaal per jaar georganiseerd voor iedereen die zich met collecties in Groningen bezighoudt. Schrijf vooral de datum alvast in uw agenda!

Datum: 1 maart 2023

Publicatie

Museummagazine 2023-2024

Via dit formulier kunt u uw aanmelding voor het Museummagazine 2023-2024 doen.

Datum: Aanmelden voor 29 november

Aanmelden