Archeologielezingen

De Hunenborg en andere versterkingen

Inloop 19:30 uur / start lezing 20:00 uur

Spreker: Diana Spiekhout, conservator bij het Fries Museum en landschapshistorica bij het Kenniscentrum Landschap van de RUG

De droge zomer van 2018 was voor archeologen een topzomer. Overal in Nederland kwamen de contouren van oude gebouwen naar boven. Voor Diana Spiekhout, conservator bij het Fries Museum en landschapshistorica bij het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit van Groningen, kwam dit als een geschenk uit de hemel. Waar vroeger grachten en greppels lagen, blijft de bodem natter en zijn de contouren zichtbaar. Bij Noordlaren ontstonden groene cirkels, de plek van een Middeleeuws kasteel. De kastelen uit die tijd zagen er overigens soms heel anders uit dan mensen denken. In Nederland stonden ze ook in beekdalen en moerasgebieden en hadden niet altijd de contouren van kasteel Haarzuilen of een Disneykasteel. Ze werden vaak omringd door meerdere grachten, soms wel acht zoals bij de waterburcht te Eelde. Diana zal deze avond ingaan op haar promotie onderzoek over kastelen in het Oversticht en de diversiteit aan verschijningsvormen.

Datum: 18 december 2019

Locatie: Veenkoloniaal Museum

Aanmelden

Neanderthalers in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld. Door Marcel J.L.Th. Niekus, archeoloog

Inloop 19:30 uur / start lezing 20:00 uur

Spreker: Marcel J.L.Th. Niekus, archeoloog

Tijdens de lezing passeren vele relicten van de Neanderthaler de revue en wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die onze uitgestorven neef Noord-Nederland ontplooide. De Noord-Nederlandse vondsten worden geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch als archeologisch perspectief.

Datum: 12 december 2019

Locatie: NAD Nuis

Aanmelden

Wonen in de Fivelvallei; een 9e eeuwse huiswierde in Ten Boer onderzocht

Foto afkomstig van website Dagblad van het Noorden

Foto: Dagblad van het Noorden

Inloop 19:30 uur / start lezing 20:00 uur

Spreker: Cuno Geert Koopstra, senior archeoloog

In verband met de realisatie van een Kindcentrum in Ten Boer, is in september jl. een huiswierde opgegraven. De wierde is bewoond geweest in de periode 750-1100 en was gelegen aan een geul die vermoedelijk een vertakking vormde van de Fivel. In de lezing zullen de eerste bevindingen worden gepresenteerd.

Datum: 16 januari 2020

Locatie: Kloosterkerk Ten Boer

Aanmelden

Cursussen

Cursusprogramma 2019-2020

De erfgoedsector is een belangrijke speler op het gebied van leefbaarheid, economie, onderwijs, toerisme en de inrichting van het landschap. Dat is niet altijd en overal even goed zichtbaar. Hoe kunnen we als organisaties laten zien wat we in huis hebben en hoe kunnen we dat op een goede manier presenteren? Zowel voor het brede publiek als voor het onderwijs? Hiervoor hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld. Als u hierbij niet vindt wat u zoekt, kunnen we in overleg met u cursussen op maat aanbieden.

Voor het overzicht met geplande cursussen, kijk hier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erfgoedpartners of het aanmeldformulier invullen.

Aanmelden

Platforms

Platform archeologie en publiek

Op donderdag 24 oktober aanstaande vindt het platform Archeologie en Publiek plaats. Het platform wordt bezocht door diverse partijen – van onderzoekers tot collectiebeherende instellingen – die zich willen inspannen voor het bereiken van een groter publiek voor archeologie.
Dit keer staat op de agenda onder andere het digitaliseren van archeologische objecten en sporen in het landschap, de reeks publiekslezingen over archeologie die eind november start, en een ronde waarin alle deelnemers elkaar op de hoogte brengen van de activiteiten van hun organisaties.

Datum: 24 oktober

Aanmelden

Werkbezoek Platform Educatie & Publiek

Sinds 1981 wordt de synagoge in het stadshart van Groningen weer gebruikt voor diensten en tegelijkertijd zorgt de Stichting Folkingestraat Synagoge voor het culturele programma in het markante gebouw. Middels het programma ‘cool in sjoel’ maken scholieren kennis met de veelzijdigheid van de joodse cultuur. Tegelijkertijd werken de rondleiders met nieuwe gidsmethodieken om zo op een eigentijdse en publieksgerichte manier kennis over te dragen. Tijdens dit locatiebezoek staan de verschillende gidsmethodieken centraal die in feite op velerlei locaties toegepast kunnen worden.

De ochtend is open voor alle geïnteresseerden. Aanmelden kan via onderstaande knop.

Programma
09:30 uur            Inloop
10:00 uur            Introductie gevolgd door rondleiding door de synagoge
11:30 uur            Nabeschouwing
12:30 uur            Lunch

Voor de lunch wordt een vergoeding gevraagd. Deze wordt later vastgesteld.

Datum: 1 november 2019

Locatie: Folkingestraat Synagoge

Aanmelden

Werkbezoek: een kijkje in de keuken bij het Kolleksjesintrum Fryslân

Tijdens dit werkbezoek geven medewerkers van het Kolleksjesintrum een rondleiding door het gebouw en vertellen over de bijzondere uitgangspunten van het depot, zoals klimaatbeheersing zonder dure en ingewikkelde apparatuur, groene muren en daken, maar ook over de praktische samenwerking van de vijf musea die dit gebouw samen exploiteren.

Kosten: 15 euro.

Datum: dinsdag 26 november, 13:30 -16:00 uur

Locatie: Kolleksjesintrum Fryslân, Freark Damwei 2, Leeuwarden

Aanmelden

Publicatie

Museummagazine 2021-2022

Via dit formulier kunt u uw aanmelding voor het Museummagazine 2021-2022 doen.

Datum: Aanmelden voor 29 november 2020

Aanmelden