Deze e-mail is verzonden door Erfgoedpartners. Hier kunt u deze nieuwsbrief lezen in uw browser.         
Beeld: Schnitger-Freytagorgel Magnuskerk te Bellingwolde; foto: Huisman Media
Beeld: de Nicolaïkerk in Appingedam; foto: Jelte Oosterhuis
Koningsdagconcert Maestoso! 
Nicolaïkerk Appingedam
Vincent Hensen-Oosterdijk


Op de vooravond van Koningsdag speelt Vincent Hensen-Oosterdijk een koninklijk programma, weer vanuit de Nicolaïkerk in Appingedam. Dit kunt u via internet bijwonen: https://fb.me/e/6o0Uedrby
De link naar het Facebook-evenement kan iedereen openen. Kijk en luister dus gerust mee, ook als u geen Facebook hebt.
 
Programma
● J.S. Bach (1685-1750)
Preludium en Fuga in C dur, BWV 547
● J.P. Sweelinck (1562-1621)
Ballo del Granduca
● Susanne van Soldt manuscript (rond 1599)
Brande champanje
● J. Dowland (1563-1626)
My Lady Hunsdon's Puffe
Mellancoly Galliard
● J. Bull (1562-1628)
A Giggle
● Leningrad manuscript (rond 1650)
Wilhelmus
● Improvisatie op de melodie van het Wilhelmus
● A. Lucchesi (1741-1801)
Sonate 1 in C
Sonate 4 in F
Sonate 10 in D
● F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Sonate II
- Grave
- Adagio
- Allegro maestoso e vivace
- Allegro moderato
 
Op de Facebook-pagina van Vincent Hensen staat een filmpje dat alvast een indruk geeft van het
concert.
 
Datum: 26 april
Tijd: 20:00 uur
Via zijn 'Petje af'-pagina is het mogelijk via iDeal, als wijze van waardering, een vrijwillige bijdrage doen.
Beeld: Hinszorgel Leens na restauratie; foto: Hilda Rodenboog
8 mei 2021 Orgeldag Noord Nederland in coronatijd

Op verzoek van de redactie schreef Albert Rodenboog een bijdrage over de Orgeldag Noord-Nederland, voor de Orgelagenda. Albert is één van de drijvende krachten achter de organisatie.
 
De Orgeldag Noord-Nederland in Groningen, Friesland en Drenthe wordt al jaren georganiseerd door de Stichting Hinszorgel Leens. Dit jaar is deze dag extra zorgvuldig voorbereid gezien de beperkingen rondom Covid-19. Toch is het gelukt voor circa 80 kerken, coronaproof, dit evenement te organiseren. Kort gezegd komt het hierop neer dat iedere orgelliefhebber de kans krijgt de veelal historische orgels in één van de prachtige kerken te bespelen. Een half uur alleen in de kerk de beschikking over het orgel! Dus geen publiek mee anders dan iemand uit uw eigen bubbel.
 
De lijst van deelnemende kerken vindt u op de website van Stichting Hinszorgel Leens.
U betaalt als speler voor het reserveren een vast bedrag van € 22,50 ongeacht de hoeveelheid orgels waarvoor u speeltijd reserveert. Hoewel er al heel veel plaatsen bezet zijn, kan voor sommige orgels nog ingetekend worden. Dan kan door een mail te sturen naar hinszleens@gmail.com. Dit mailadres kan ook gebruikt worden voor uw vragen/wensen.

Beeld: Sietze de Vries; foto: Anjo de Haan

Slotconcert door Sietze de Vries
Daarnaast is er op de Orgeldag Noord-Nederland altijd een slotconcert op het beroemde Hinsz-orgel in Leens. Ook dit jaar. Vanwege corona is dit concert uitsluitend via de digitale snelweg te beluisteren èn ook te zien! In de Petruskerk van Leens zijn in het kader van het project ‘Concertzaal 2.0’ een drietal kwaliteitscamera’s geplaatst en een aantal hoogwaardige microfoons opgehangen om het beste beeld en geluid in uw huiskamer te brengen.

Voor dit slotconcert kunt u een kaartje kopen via de website www.hinszorgelleens.nl U ontvangt dan een link en kunt thuis genieten van het concert dat wordt verzorgd door Sietze de Vries, artistiek leider van het Orgel Educatie Centrum Groningen.

Het concert wordt op 8 mei om 20:00 uur uitgezonden.

Boekje restauratie
Bent u nog een beetje van de oude stempel en wilt u toch het orgel beluisteren en de informatie over de restauratie lezen van papier, dan is dat ook mogelijk. Er is een boekje met ruim 50 pagina’s over de restauratie van het Hinszorgel verschenen met daarbij een prachtige cd van Sietze de Vries.

U kunt deze uitgave bestellen via hrodenboog@hotmail.com of halen op 8 mei van 9:30 tot 16:00 uur bij de Petruskerk in Leens. Daar is dan coffee to go, boek en cd verkrijgbaar voor de éénmalige aanbieding van € 12,50.

Beeld: orgel Magnuskerk Bellingwolde; foto: HuismanMedia
Het orgel van de Magnuskerk in Bellingwolde

Voor 9 mei programmeerde de orgelcommissie van de kerk van Bellingwolde een concert door organist Bouko Tiggelaar. Vanwege corona heeft de commissie besloten dat het concert pas door kan gaan als het weer mogelijk is minimaal dertig mensen in de kerk te mogen ontvangen. De kans daarop lijkt klein. Wilt u weten of het concert doorgaat? Raadpleeg dan de website:
orgelconcerten 2021 in de Magnuskerk Bellingwolde

Om het orgel van de Magnuskerk toch in het zonnetje te zetten, heeft redacteur Rudi Diekstra een achtergrondartikel geschreven.

Het Snitger & Freijtag-orgel in Bellingwolde is in 1797 gebouwd en begin 1798 in gebruik genomen. Bert Smit heeft in zijn scriptie over Snitger & Freijtag interessante documenten teruggevonden. De kerkvoogden van Bellingwolde waren destijds namelijk zeer betrokken bij de bouw van het orgel. Smit schrijft:

“Soms bleef het niet bij een schriftelijke correspondentie tussen opdrachtgever en orgelmaker. Beide kerkvoogden van Bellingwolde togen halverwege de bouw van hun orgel op 3 maart 1797 naar Groningen om een kijkje te nemen in de werkplaats van Freijtag & Snitger, nieuwsgierig als ze waren hoe de zaken ervoor stonden. Voor reiskosten met de snikke (trekschuit) en eten onderweg gaven beide heren in totaal een bedrag van 9 gulden, 12 stuivers en 4 cent uit.”

Ook de ingebruikname van het orgel in Bellingwolde is goed gedocumenteerd. In de rubriek “kerk nieuws” van het tijdschrift “maandelyksche uittreksels of boekzaal de geleerde waereld; voor February 1798” staat onder andere geschreven:

“Bovenstaande Orgel is vervaardigd door den beroemden Orgelmakers F.C. Snitger en H.H. Fraeytag, en is nauwkeurig onderzocht en ten vollen goedgekeurt, van den zeer kundigen Groninger Organist J.H. Tammen, die met zyne kunstkundige en vaardige vingeren, de toon aan hetzelve gaf, ter veraangenaming van deze onze buitengewone Godsdienstoefening.”

In de loop van de tijd zijn er een aantal reparaties geweest aan het orgel, waaronder een omvangrijke restauratie door A.H. de Graaf in 1992 waarbij de oorspronkelijke dispositie werd hersteld. In 2019 is het orgel wederom gerestaureerd, deze keer door de firma Elbertse uit Soest onder advies van Stef Tuinstra. Hierbij is vooral aandacht besteed aan de windvoorziening, aan de speelmechaniek en aan het lofwerk. Ook is er uitvoerig kleurenonderzoek gedaan, waardoor het orgel weer het aanzien heeft van de oorspronkelijke staat. Deze restauratie wordt algemeen gezien als zeer geslaagd.
Deze e-mail is verzonden door Erfgoedpartners.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Ons adres is:
Stichting Erfgoedpartners
Lopende Diep 8
9712 NW, Groningen
info@erfgoedpartners.nl

U kunt hier ons adres toevoegen aan uw adresboek

U kunt hier uw voorkeur aanpassen, of hier uitschrijven.
Let op: als u zich afmeldt, ontvangt u geen enkele mail meer van Erfgoedpartners. Als u zich alleen voor de Orgelagenda wilt uitschrijven, pas dan uw voorkeuren aan.

Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Erfgoedpartners · Lopende Diep 8 · Groningen, Gr 9712 NW · Netherlands