Deze e-mail is verzonden door Erfgoedpartners. Hier kunt u deze nieuwsbrief lezen in uw browser.         
Beeld: Hinszorgel Mariakerk Uithuizermeeden; foto: Jelte Oosterhuis
Beeld: Tommy van Doorn; foto: tommyvandoorn.com
Beiaardier Tommy van Doorn op Hemonycarillon Middelstum - 14 juni

Het beroemde Hemonycarillon van de Hippolytyskerk in Middelstum is zondag 14 juni van 16:00 – 17:00 uur te horen als Tommy van Doorn (1990), beiaardier van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel en van Geldrop, een concert geeft. Het programma bestaat uit muziek van Vivaldi, Scarlatti, Telemann, Couperin en Jacob van Eyk.
Bekijk hier de reportage van Omroep Gelderland over het masterexamen van beiaardier Van Doorn in Doesburg op 29 mei 2020 Bekijk hier de reportage van Omroep Gelderland over het masterexamen van beiaardier Van Doorn in Doesburg op 29 mei 2020
Beeld: de Lutherse kerk aan de Haddingestraat in Groningen; foto: Wikipedia
Vroegbarokke meesters uit Italië en de Nederlanden
28 juni in de Lutherse kerk in Groningen

Muzikale vrienden Tymen Jan Bronda en Robert Koolstra beginnen de zomer met een sprankelend programma op orgel en klavecimbel. Klavecimbelbouwer Herwil van Gelder stelde speciaal voor dit concert een prachtig Italiaans klavecimbel ter beschikking. Het instrument staat veel lager gestemd dan de normale toonhoogte en is zonder compromis gebouwd. In combinatie met de oude ‘middentoonstemming’ spettert de muziek van Picci, Storace en Sweelinck werkelijk uit dit instrument. Bronda zal het inmiddels beroemde nieuwe barokorgel van orgelbouwer Edskes bespelen met werken van Frescobaldi, Rossi en Van Noordt. Door het extra continuoklavier kan er ook muziek voor twee orgels worden gespeeld.

Door de maatregelen is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, reserveer dus snel via: stichtingmeerbach@gmail.com

Datum: Zondag 28 juni 2020
Tijden: 12:30 & 16:00 uur
Plaats: Lutherse kerk, Groningen
Entrée: € 25,-
Kaartverkoop alleen via stichtingmeerbach@gmail.com
Maximaal 30 bezoekers per concert in verband met 1,5m afstand!

Beeld: Jan Hage

Organist Jan Hage op het Schnitgerorgel van de Martinikerk Groningen
1 juli

Jan Hage, organist van de Domkerk in Utrecht, geeft op 1 juli een concert op het beroemde Schnitgerorgel van de Martinikerk in Groningen. Op het programma staan werken van J.S. Bach (1685-1750), Jean-Adam Guilain (±1680-±1740), Jehan Alain (1911-1940) en zal Hage improviseren.

Datum: Woensdag 1 juli
Aanvang: 20:00 uur
Toegangsprijzen: € 10,-, studenten € 8,-, kinderen van 13 t/m 17 € 5,- kinderen tot en met 12 jaar gratis indien vergezeld van tenminste één betalende bezoeker.
RESERVEREN VERPLICHT: Kaartverloop uitsluitend via de website

Beeld: koor van de Petruskerk in Leens
Auteur: Stef Tuinstra

Bach en Händel -  4 juli
Concert in de Petruskerk in Leens door Stef Tuinstra, organist te Groningen, met medewerking van Ronald Moelker (fluiten)

Ondanks dat momenteel het beroemde grote Hinszorgel in restauratie is kunnen er toch concerten in de Petruskerk georganiseerd worden. In het koor van deze middeleeuwse en sfeervolle kerk staan twee fraaie kleine orgels, een koororgel van Mense Ruiter Orgelmakers BV uit 1983 en een fraai en groot kabinetorgel uit circa 1775 van mogelijk Hess of Mitterreither dat sinds december 2016 als bruikleen in de kerk staat. Het komt uit particulier bezit en is door de orgelmakers Van der Putten geplaatst.

Beide orgels lenen zich uitstekend voor samenspel met een solist. Blokfluitist Ronald Moelker is geen onbekende in onze provincie en kan gelden als een van de beste blokfluitisten in Nederland. Hij vormt op gezette tijden een duo met organist Stef Tuinstra.

Programma
Samen en apart spelen zij een boeiend programma dat in deze kerk met haar ook voor deze kamermuziek zo fraaie kerkakoestiek goed tot z’n recht komt. Tezamen met de sfeervolle ambiance zal dit een bijzondere concertavond kunnen gaan worden.

Er worden twee sonates uit opus 1 voor blokfluit en basso continuo van Georg Friedrich Händel gespeeld en daarvan nummers 2 aan het begin en nummer 4 aan het slot van het concert. Deze werken zijn al tijdens Händels leven beroemd geworden en worden heden ten dage ook weer regelmatig uitgevoerd. Je zou kunnen zeggen dat het inmiddels werken zijn geworden van het ‘ijzeren repertoire’ van de barokmuziek. Niet voor niets, ze boeien elke keer weer evenals zoveel andere werken van deze beroemde componist.

Verder staan werken van Johann Sebastian Bach op het programma. Samenspel en soli worden daarbij telkens afgewisseld. Stef Tuinstra speelt op beide orgels bekende en onbekende werken voor klavier (dus bedoeld voor zowel klavecimbel als orgel) en Ronald Moelker vertolkt een heel bijzonder arrangement van de oorspronkelijke Cellosuite in d  BWV 1008 door Frans Brüggen. Hij speelt dit op een Eagle fluit, een combinatie van een oude blokfluit met moderne mogelijkheden wat betreft het toonbereik. Dit arrangement wordt zelden in Nederland uitgevoerd en is zeker een primeur in een Groningse kerk.

Beeld: Ronald Moelker en Stef Tuinstra

Aanvang: 20:00 uur
Entree: € 12,50, Donateurs, CJP, en jongeren van 12-16 jr. € 10,00; kinderen beneden 12 jaar onder begeleiding vrij. De toegangsprijzen zijn inclusief reserverings- en ticketkosten.
Reserveren: De concerten vinden plaats onder de vigerende coronamaatregelen! In verband hiermee dient van te voren te worden gereserveerd en dienen de kaarten online te worden besteld.
Zie daarvoor www.hinszorgelleens.nl.

Beeld: speeltafel orgel Loppersum
Auteur: Stef Tuinstra

Noord ontmoet Zuid in Loppersum - 5 juli
Henk de Vries concerteert op het pas gerestaureerde orgel in de Petrus & Pauluskerk in Loppersum
De Stichting Kerkconcerten Jacobuskerk Zeerijp organiseert sedert enkele decennia orgelconcerten in de kerken van de protestantse gemeente Maarland, te weten Eenum, Loppersum, ’t Zandt en Zeerijp.
Op zondagmiddag 5 juli om 16:00 uur aanstaande speelt Henk de Vries het eerste concert na de ingebruikneming van het pas gerestaureerde orgel van de Petrus & Pauluskerk te Loppersum eind september vorig jaar.

Na een aantal decennia dat het orgel in concerten nauwelijks gehoord kon worden is het dan eindelijk weer zover dat ook dit prachtige orgel haar unieke en zilverige klanken weer ten toon kan spreiden. Inmiddels is het orgel in korte tijd wereldwijd bekend geworden en hebben sommige liefhebbers er de associatie bij van ‘kleintje Martini’. En dat is niet zo vreemd omdat de klank van het orgel sterk verwant is met de klankkleuren van Arp en Frans Caspar Schnitger zoals die ook in het beroemde Groningse Martiniorgel te horen zijn. Ook is de gerestaureerde kleurstelling van het orgel min of meer dezelfde als die van de Martini. Na uitvoerig kleuronderzoek kwam namelijk vast te staan dat het oude orgelmeubel in 1735 de nu weer aangebrachte olijfgroene kleur heeft gehad en dat het meeste snijwerk volledig verguld is geweest. Het Martiniorgel heeft deze kleurstelling in 1740 gekregen. Het lijkt dus waarschijnlijk dat men destijds in Groningen geïnspireerd was geraakt door wat men in Loppersum inmiddels kon bewonderen!

De oude orgelkassen en de borstwering dateren zelfs van 1562 en circa 1590 en behoren daarmee tot de weinige heel oude orgelkassen die Nederland rijk is. De borstwering is in 1665 recht gemaakt, de kas van het rugpositief is toen iets gewijzigd en er zijn toen ook grote kolommen onder het orgel geplaatst. In 1958 is dit geheel totaal veranderd maar het geheel is nu weer in oude staat hersteld. Het binnenwerk is van Albertus Anthoni Hinsz (hoofdwerk, 1735); dat van het rugpositief is van Herman Heinrich Freytag (1803). Vertegenwoordigers van de 2e en 3e generatie Schnitgerschool. Freytag heeft hier op bijzonder invoelende wijze het nieuwe pijpwerk bij het oude van Hinsz bijgemaakt zodat er qua klank toch sprake is van een fraaie eenheid. Dat is ook het geval bij het uiterlijk. De oude renaissance vormgeving en ornamenten en die van de barok en het classisisme staan nu kris kras door elkaar. Maar toch vormen ze een zelfde logische eenheid als bij de klank, mede als gevolg van de fraaie kleur. Bij de restauratie heeft het orgel ook haar oude barokstemming teruggekregen die de klank van het orgel nog eens heel bijzonder maakt. Het instrument klinkt in deze kerk met haar prachtige akoestiek van lieflijk en intiem tot groots en monumentaal alsof je naar een groot stadsorgel luistert. 

 
Beeld: Henk de Vries
Programma
Henk de Vries speelt een fraai programma van 17de– en 18de eeuwse muziek. Echter niet alleen van Heinrich Scheidemann, Dieterich Buxtehude en Johann Sebastian Bach, maar ook uit de Italiaanse vroegbarok van Giovanni Gabrieli en Girolamo Frescobaldi. Allemaal werken die op dit orgel heel karakteristiek en expressief klinken. Het thema luidt ‘Noord ontmoet Zuid in Loppersum’.

Het volledige programma kunt u vinden op www.jacobuskerkzeerijp.nl


Aanmelden verplicht
Voor concerten als deze zijn samen met Erfgoedpartners strikte regels opgesteld in verband met het landelijke coronaprotocol. Men dient zich daarom vooraf aan dit concert op te geven bij de secretaris van de Stichting Kerkconcerten Jacobuskerk Zeerijp, de organisator van dit evenement:
H. Aardse ,secr.kerkconcertenzeerijp@kpnmail.nl, 06-45028381

U dient zich vooraf als bezoeker op te geven. De toegangsprijs van € 10,00 dient u tot vier dagen voorafgaand aan het concert over te maken op NL83 RABO 0150 5682 66 t.n.v. Stichting KJ Zeerijp. U kunt ook bij binnenkomst contant betalen, maar dan slechts met een biljet van €10,00 of twee van €5,00. Er worden geen biljetten gewisseld en munten worden niet geaccepteerd.

Ook uw naam en adres worden bij opgave al gewenst in verband met mogelijk noodzakelijk GGD onderzoek achteraf in geval van mogelijke besmetting. Een en ander zal bij binnenkomst worden geverifieerd. U dient vooraf ook te kennen te geven dat u zich aan de aanwijzingen van de organisatoren houdt.

Er kunnen maximaal 100 personen worden toegelaten indien de regels dat tegen die tijd toelaten. Tot aan het tijdstip dat dit bekend is worden er maximaal 30 personen toegelaten op volgorde van opgave vooraf.

Helaas is het momenteel niet mogelijk om na afloop na te praten onder het genot van koffie of wijn.

De kerk van Loppersum is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Bekijk de website van SOGK voor meer informatie over het coronaprotocol.
                                                                                               
Datum: 5 juli 2020
Aanvang: 16:00 uur
Reserveren: vooraf aan dit concert opgeven bij de secretaris van de Stichting Kerkconcerten Jacobuskerk Zeerijp, de organisator van dit evenement:
H. Aardse ,secr.kerkconcertenzeerijp@kpnmail.nl, 06-45028381
Locatie: Loppersum, Petrus & Pauluskerk

JUNI / JULI                                                                                                                            = beiaardbespeling

 ● wekelijks in juni op vrijdag Vincent Hensen – Oosterdijk 15:30 Winschoten Olle Witte
 ● wekelijks in juni en juli op zaterdag Adolph Rots 11:00 Appingedam Nicolaïtoren
 ● 14 juni Tommy van Doorn 16:00 Middelstum Hemonycarillon
  17 juni Peter Westerbrink en Leonore Lub 19:30 Groningen Der Aa-kerk
live en livestream
  28 juni Robert Koolstra, klavecimbel
Tymen Jan Bronda, orgel
12:30
en
16:00
Groningen Lutherse Kerk
  1 juli Jan Hage 20:00 Groningen Martinikerk
  4 juli Stef Tuinstra, orgel
Ronald Moelker, fluiten
20:00 Leens Petruskerk
  5 juli Henk de Vries 16:00 Loppersum Petrus en Pauluskerk
De redactie van de Orgelagenda heeft geprobeerd de concerten die de komende weken doorgaan zoveel mogelijk in dit overzicht op te nemen. Door alle wijzigingen die er op dit moment plaatsvinden, is dit overzicht mogelijk helaas niet compleet. Voor de meest recente informatie kunt u vaak ook terecht op de websites van de orgelcommissies. U kunt informatie over orgelconcerten in Groningen en Ostfriesland altijd sturen naar info@erfgoedpartners.nl 
Deze e-mail is verzonden door Erfgoedpartners.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Ons adres is:
info@erfgoedpartners.nl
Stichting Erfgoedpartners
Lopende Diep 8
Groningen, Gr 9712 NW
Netherland

U kunt hier ons adres toevoegen aan uw adresboek

U kunt hier uw voorkeur aanpassen, of hier uitschrijven.
Let op: als u zich afmeldt, ontvangt u geen enkele mail meer van Erfgoedpartners. Als u zich alleen voor de Orgelagenda wilt uitschrijven, pas dan uw voorkeuren aan.

Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Erfgoedpartners · Lopende Diep 8 · Groningen, Gr 9712 NW · Netherlands