Deze e-mail is verzonden door Erfgoedpartners. Hier kunt u deze nieuwsbrief lezen in uw browser.         
Beeld: Hinszorgel Mariakerk Uithuizermeeden; foto: Jelte Oosterhuis
Beeld: kerk Zeerijp; foto: Anton Tiktak
Orgelconcert Stef Tuinstra
23 augustus Jacobuskerk Zeerijp
 
Ter aanvulling op het bericht in de Orgelagenda van 7 augustus over het orgelconcert in Zeerijp. Dit concert is vanwege de coronavoorschriften uitsluitend na reservering bij Henk Aardse, secretaris van de SKJZ (Stichting Kerkconcerten Jacobuskerk Zeerijp), toegankelijk: 06 4502 8381 of secr.kerkconcertenzeerijp@kpnmail.nl. Men kan ook zonder reservering komen, maar dan worden ter plekke adresgegevens genoteerd in verband met eventueel contactonderzoek.

De toegang is € 10,00. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer
NL83 RABO 0150 5682 66 of ter plekke aan de kassa worden betaald. Er kunnen maximaal 100 personen worden toegelaten. Degenen die zich niet hebben aangemeld kunnen dus eventueel tevergeefs komen als de bezoekerslimiet bereikt is.

Voor meer informatie over het programma van dit concert: www.jacobuskerkzeerijp.nl.
 
Datum: 23 augustus 2020
Tijd: 16:00 uur
Entree: € 10,-
Beeld: Jan-Simon Huijser op het Van Vulpen-orgel van de Hervormde kerk te Renkum
Orgeldemonstratie Jan-Simon Huijser
5 september Lutherse kerk Groningen
 
Jan-Simon Huijser (1973) uit Renkum was in 2000, 2001 en 2019 finalist op het SGO-concours. Hij heeft een voorkeur voor oude muziek en historische instrumenten.
 
Programma
Paduana Lachrymae - Melchior Schildt (1592? -1667)
4 variaties over ‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn’ - Melchior Schildt
Fantasia in c - Abraham van den Kerckhoven (1618? - 1701)
Praeambulum primi toni in d - Matthias Weckmann (1616-1674)
3 variaties over ‘Komm heiliger Geist, Herre Gott - Matthias Weckmann
Christ, unser Herr, zum Jordan kam - Johann Sebastian Bach (1685-1750) BWV 684
Aus tiefer Not schrei ich zu dir - BWV 686
 
Datum: 5 september 2020
Tijd: 14:30 uur
Entree: gratis; reserveren is niet meer nodig, wel blijft de 1,5 meter norm gehanteerd
Beeld: Tymen Jan Bronda
Orgelconcert Tymen Jan Bronda
12 september Lutherse kerk Groningen

Op Open Monumentendag verzorgt Tymen Jan Bronda een orgelconcert waaraan de sopraan Judith Pranger haar medewerking verleent. Omdat er dit jaar - wegens corona - geen Monumentendagactiviteiten zijn in vele kerken, zal ook de Lutherse kerk overdag niet te bezichtigen zijn. Wel is er dus een afsluitend concert.

Judith zingt onder meer de sopraanaria uit cantate Hemmt eure Tränenflut van Nicolaus Bruhns en het An Wasserflüssen Babylon van Franz Tunder passend bij de huidige coronathematiek. Het prachtige trio Herr, wenn ich nur Dich hab en de Fried- und Freudenreiche Hinfarth, beide van Dieterich Buxtehude, sluiten ook daarbij aan. Tymen Jan zorgt voor uitbundige virtuoze barokmuziek van Bruhns en Bach op het nieuwe Schnitgerstijl barok-orgel van Bernhardt Edskes.

In de kerk zal rekening gehouden worden met de coronavoorschriften. U zit dus op minimaal 1,5 meter en er kunnen maximaal 65 personen in de kerkzaal.

Datum: 12 september 2020
Tijd: 16:00 uur
Entree: gratis; reserveren is niet meer nodig, wel blijft de 1,5 meter norm gehanteerd
Beeld: Vincent Hensen
Orgel anders concert Vincent Hensen
12 september Grote Kerk Wildervank

Net als vorig jaar is voor het ‘Orgel anders concert’ contact gezocht met een lokale organisatie voor de invulling van het programma. Deze keer is samenwerking gevonden met de filmclub. Organist Vincent Hensen zal oude filmbeelden over Wildervank begeleiden met orgelmuziek. Door de omvang van de Grote Kerk is het mogelijk om in- en uitgaand publiek geheel te scheiden en kan alles coronabestendig worden gehouden.

Ook Open Monumentendag gaat door, maar dan virtueel:
https://www.walckerwildervank.nl/viewer.html

Datum: 12 september 2020
Aanvang: 20:00 uur
Entree: € 10,-
Beeld: Winfried Dahlke
Openingsorgelconcert Winfried Dahlke
13 september Magnuskerk Bellingwolde

Winfried Dahlke (Weener) geeft een feestelijk concert om de voltooide restauratie van het Snitger & Freijtag-orgel uit 1797 te vieren met werken van Johann Sebastian Bach. Preludes en toccata's, waaronder de Dorische Toccata, de C-groot Toccata en Preludes in C-groot, vormen het feestelijke kader. In het midden van het programma zijn koraalpreludes uit het ‘Orgelbüchlein’ te horen. Deze koralen zijn kunstzinnige composities waarin de melodie en het effect van de liederen in een geconcentreerde vorm worden gepresenteerd. Te horen zijn koralen voor Pasen en koralen zonder verbinding met het kerkelijk jaar.

Datum: 13 september 2020
Tijd: 16:00 uur
Entree: € 7,00
Beeld: het orgel van de Petrus- en Pauluskerk
Orgelconcert Henk de Vries
13 september Petrus & Pauluskerk Loppersum

Henk de Vries speelt een fraai programma van zeventiende en achttiende-eeuwse muziek met werken van Heinrich Scheidemann, Dieterich Buxtehude, Georg Böhm, Johann Gottfried Walther en Johann Sebastian Bach. Er klinken ook werken uit de Italiaanse vroegbarok van een anonieme componist, Frescobaldi en de ‘Duitse Italiaan’ Johann Jakob Froberger. Allemaal werken die op dit orgel heel karakteristiek en expressief klinken. Het thema luidt ‘Italië en Duitsland in Loppersum’.

Het volledige programma kunt u vinden op www.jacobuskerkzeerijp.nl

Datum: 13 september 2020
Tijd: 16:00 uur
Entree: € 10,-

Men dient zich vooraf aan dit concert op te geven bij H. Aardse, secretaris van de Stichting Kerkconcerten Jacobuskerk Zeerijp, de organisator van dit evenement: secr.kerkconcertenzeerijp@kpnmail.nl of
06-45028381

De toegangsprijs van € 10,00 dient u tot vier dagen voorafgaand aan het concert over te maken op
NL83 RABO 0150 5682 66 t.n.v. Stichting KJ Zeerijp. Er kunnen maximaal 50 personen worden toegelaten.

Helaas is het momenteel niet mogelijk om na afloop na te praten onder het genot van koffie of wijn.

De kerk van Loppersum is eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Zie voor meer informatie over de SOGK en het coronaprotocol https://www.groningerkerken.nl/nl/nieuws/2020-3/260/maatregelen-sogk-ivm-coronavirus
Beeld: interieur van de Petrus- en Pauluskerk; Foto: Jelte Oosterhuis
Organist Stef Tuinstra schreef over dit concert in het bijzonder (zie hierboven) en de Petrus & Pauluskerk in het algemeen de volgende bijdrage.

Concert op het pas gerestaureerde orgel in de Petrus & Pauluskerk te Loppersum
De Stichting Kerkconcerten Jacobuskerk Zeerijp organiseert sedert enkele decennia orgelconcerten in de kerken van de protestantse gemeente Maarland, te weten Eenum, Loppersum (aanvankelijk ensembleconcerten), ’t Zandt en Zeerijp. Op zondagmiddag 13 september om 16:00 uur speelt Henk de Vries het eerste concert na de ingebruikneming van het pas gerestaureerde orgel van de Petrus & Pauluskerk te Loppersum eind september vorig jaar.

Na een aantal decennia dat het orgel in concerten nauwelijks gehoord kon worden is het dan eindelijk weer zover dat ook dit prachtige orgel haar unieke en zilverige klanken weer kan laten horen. Inmiddels is het orgel in korte tijd al wereldwijd bekend geworden en hebben sommige liefhebbers er de associatie bij van ‘kleintje Martini’. En dat is niet zo vreemd omdat de klank van het orgel sterk verwant is met de klankkleuren van Arp en Frans Caspar Schnitger zoals die ook in het beroemde Groningse Martiniorgel te horen zijn. Ook is de gerestaureerde kleurstelling van het orgel min of meer dezelfde als die van de Martini. Na uitvoerig kleuronderzoek kwam namelijk vast te staan dat het oude orgelmeubel in 1735 de nu weer aangebrachte olijfgroene kleur heeft gehad en dat het meeste snijwerk volledig verguld is geweest. Het Martiniorgel heeft deze kleurstelling in 1740 gekregen. Het lijkt dus waarschijnlijk dat men destijds in Groningen geïnspireerd was geraakt door wat men in Loppersum inmiddels kon bewonderen!

De oude orgelkassen en de borstwering dateren zelfs van 1562 en circa 1590 en behoren daarmee tot de weinige heel oude orgelkasten die Nederland rijk is. De borstwering is in 1665 recht gemaakt, de kast van het rugpositief is toen iets gewijzigd en er zijn toen ook grote kolommen onder het orgel geplaatst. In 1958 is dit geheel totaal veranderd maar het geheel is nu weer in oude staat hersteld.

Het binnenwerk is van Albertus Anthoni Hinsz (hoofdwerk, 1735); dat van het rugpositief is van Heinrich Herman Freytag (1803). Beiden vertegenwoordigers van de tweede en derde generatie Schnitgerschool. Freytag heeft hier op bijzonder invoelende wijze het nieuwe pijpwerk bij het oude van Hinsz bijgemaakt zodat er qua klank toch sprake is van een fraaie eenheid. Dat is ook het geval bij het uiterlijk. De oude renaissance vormgeving en ornamenten en die van de barok en het classisisme staan nu kriskras door elkaar. Maar toch vormen ze eenzelfde logische eenheid als bij de klank, mede als gevolg van de fraaie kleur. Bij de restauratie heeft het orgel ook haar oude barokstemming teruggekregen die de klank van het orgel nog eens heel bijzonder maakt. Het instrument klinkt in deze kerk met haar prachtige akoestiek van lieflijk en intiem tot groots en monumentaal alsof je naar een groot stadsorgel luistert. 
Beeld: Janny de Vries; foto: Anjo de Haan
Orgelconcert Janny de Vries
19 september Farmsumer kerk

Programma
Jesu meine Freude (Passacaglia mit Choral) opus 65 - Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)
Recollection - Richard Lloyd (1933)
Präludium und Fuge a moll opus 21 - Albert Becker (1834-1899)
Rêverie - Noel Rawsthorne  (1929-2019)
Toccata d moll opus 59 - Max Reger (1873-1916)
Vesper Voluntary - Edward Elgar 1857-1934)
Flöten-Concert - Chr. H. Rinck (1770-1846)
- Allegro maestoso
- Adagio
- Rondo Allegretto

Datum: 19 september 2020
Tijd: 20:00 uur
Entree: € 10,00; reserveren: lhveentjer@aelis.nl

AUGUSTUS                                                                                                         = beiaardbespeling

Ga direct naar:
Alle orgelconcerten
Alle muziek

  wekelijks op zaterdag Adolph Rots 11:00 Appingedam Nicolaïtoren
           
  22 augustus Sjoerd Ruisch 13:30 Groningen St. Jozefkathedraal
  22 augustus Mannes Hofsink (orgeldemonstratie) 14:30 Groningen Lutherse Kerk
  22 augustus Euwe en Sybolt de Jong 20:00 Leens Petruskerk
  23 augustus Stef Tuinstra 16:00 Zeerijp Jacobuskerk
  28 augustus Eeuwe Zijlstra 15:00 Groningen Nieuwe Kerk
  29 augustus Lucas Jan Schoonbeek 13:30 Groningen Pelstergasthuiskerk
  29 augustus Agnes Luchterhandt 20:00 Noordbroek kerk
  5 september Jan-Simon Huijser 14:30 Groningen Lutherse Kerk
  12 september Tymen Jan Bronda 16:00 Groningen Lutherse Kerk
  12 september Vincent Hensen 20:00 Wildervank Grote Kerk
  13 september Wilfried Dahlke 16:00 Bellingwolde Magnuskerk
  13 september Henk de Vries 16:00 Loppersum Petrus & Paulskerk
  19 september Janny de Vries 20:00 Farmsum Farmsumer Kerk
De redactie van de Orgelagenda heeft geprobeerd de concerten die de komende weken doorgaan zoveel mogelijk in dit overzicht op te nemen. Door alle wijzigingen die er op dit moment plaatsvinden, is dit overzicht mogelijk helaas niet compleet. Voor de meest recente informatie kunt u vaak ook terecht op de websites van de orgelcommissies. U kunt informatie over orgelconcerten in Groningen en Ostfriesland altijd sturen naar info@erfgoedpartners.nl 
Deze e-mail is verzonden door Erfgoedpartners.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Ons adres is:
Stichting Erfgoedpartners
Lopende Diep 8
9712 NW, Groningen
info@erfgoedpartners.nl

U kunt hier ons adres toevoegen aan uw adresboek

U kunt hier uw voorkeur aanpassen, of hier uitschrijven.
Let op: als u zich afmeldt, ontvangt u geen enkele mail meer van Erfgoedpartners. Als u zich alleen voor de Orgelagenda wilt uitschrijven, pas dan uw voorkeuren aan.

Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Erfgoedpartners · Lopende Diep 8 · Groningen, Gr 9712 NW · Netherlands