Deze e-mail is verzonden door Erfgoedpartners. Hier kunt u deze nieuwsbrief lezen in uw browser.         
Beeld: interieur kerk van Garnwerd; foto: Kees Kugel
Beeld: Leo van Doeselaar
Orgelconcert door Leo van Doeselaar: De orgelklas van Johann Sebastian Bach
Petruskerk Leens

Vanaf zaterdag 5 juni kunnen de orgelconcerten op het Hinsz-orgel in Leens weer door een beperkt aantal bezoekers worden bijgewoond. De concerten vinden plaats onder de geldende coronamaatregelen. Dit houdt in dat er van tevoren moet worden gereserveerd via mailto:info@hinszorgelleens.nl of via de website http://www.hinszorgelleens.nl bij de online kaartverkoop.

Het orgelconcert op 5 juni wordt verzorgd door Leo van Doeselaar, titulair-organist van de Martinikerk in Groningen, en heeft als titel ‘De orgelklas van Johann Sebastian Bach’. Als de veelzijdige organist en pianist Leo van Doeselaar in Leens een orgelconcert geeft, krijgt zijn programma vaak een bepaald thema mee. In 1998 deed hij dat ook bij een in Leens opgenomen cd: ‘Imitatio violistica’.

Op het concert van zaterdag speelt Van Doeselaar werken van twaalf leerlingen van de grote meester. De meest persoonlijke leerlingen waren natuurlijk Bachs beide oudste zonen Wilhelm Friedemann en Carl Philipp Emanuel. Indertijd werd er reeds gezegd dat Wilhelm Friedemann in het orgelspel zijn vader evenaarde, zo niet overtrof. Het Praeludium en fuga f-moll, waarmee Van Doeselaar zijn concert afsluit, werd tot voor circa twintig jaar aan vader Bach toegeschreven, maar het is van zijn oudste zoon. De meest ‘epigonische’ leerling van Bach is ongetwijfeld J.L. Krebs die in zijn werken soms Bach bijkans citeert. Het concert begint met Krebs’ Praeludium in f (pro organo pleno). Van Bachs tweede zoon klinkt diens sonate in g.

Het zal op deze avond goed opvallen dat de ene Bach-leerling meer meegegaan is in de veranderde muzikale smaak dan de andere: Krebs bleef het meest dichtbij, J.C. Oley ging een stuk verder.      
  
Datum: 5 juni
Tijd: 20:00 uur
Entree: € 12,50
Om het concert te kunnen volgen, koopt u een digitale kaart via de website van de Stichting Hinszorgel Leens.
Beeld: Hinsz-orgel Leens; foto: Jelte Oosterhuis
Orgelconcert door Bob van der Linde
Petruskerk Leens

Concert door Bob van der Linde, organist van de Martinikerk te Sneek. Hij is sinds een paar jaar organist van de Martinikerk te Sneek en kortgeleden werd hij, samen met een collega, beiaardier van onze Groninger Martinitoren. Het programma van Van der Linden in Leens laat werken zien van Sweelinck, Schildt, Muffat, vader Bach en zoon Carl Philipp Emanuel. Melchior Schildt was een leerling van Sweelinck die in Hannover werkte. Van Georg Muffat horen we uit diens in 1690 uitgebrachte Apparatus musico organisticus de zesde toccata. Deze toccata’s zijn altijd meerdelig. Van C.P. E. Bach klinkt een fluitsonate in een orgelbewerking van de concertgever. Van der Linde besluit met Bachs Preludium en fuga C- dur (BWV 545), met tussen deze delen in het Largo uit de eerste triosonate.

Datum: 12 juni
Tijd: 20:00 uur
Entree: € 12,50
Om het concert te kunnen volgen, koopt u een digitale kaart via de website van de Stichting Hinszorgel Leens.
Beeld: Liudgerkerk Garnwerd; foto: John Stoel
Orgelconcert door Kees Kugel
Liudgerkerk Garnwerd
Op zaterdag 12 juni van 16.00 uur tot 17.00 uur verzorgt Kees Kugel het eerste orgelconcert van deze zomerserie. Daarna zal er steeds op elke zaterdag van juni en juli op dezelfde tijd een concert gegeven worden. Al deze concerten zijn inloopconcerten, dat wil zeggen ze zijn gratis toegankelijk en men kan op elk tijdstip binnenlopen en weer vertrekken. Dit jaar gelden vanzelfsprekend de geldende coronamaatregelen.
 
Programma:
Georg Caspar Wecker (1632-1695) - Fuga in Bes
Andreas Nicolaus Vetter (1666-1734) - Jesu meine Freude
Johann Kaspar Kerll (1627-1693) - Canzona in C
Johann Pachelbel (1653-1706) - Fuga in F
Aria Quarta
Fuga in F
Fantasia in a
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Fuga in G BWV 576
 
Datum: 12 juni
Tijd: 16:00 tot 17:00 uur
Entree: gratis
Beeld: Mannes Hofsink; foto: Martien Hovestad
Orgelconcert door Mannes Hofsink
Nieuwe Kerk Groningen

Mannes Hofsink is als cantor-organist verbonden aan de Nieuwe Kerk te Groningen. Hij geeft op
13 juni een concert in de Nieuwe Kerk in Groningen.

Programma:
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Echo fantasia in a
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (BWV 649)
Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter (BWV 650)
 
Franz Liszt (1811-1886)
Präludium und Fuge über B-A-C-H
 
Josef Rheinberger (1839-1901)
Cantilène uit Orgel Sonata No. 11
 
Jan Welmers (1937)
Sequens (1979)
 
Datum: 13 juni
Tijd: 15:00 uur
Entree: volwassene € 10,-; € 5,- studenten; tot 15 jaar gratis
Om het concert bij te wonen, koopt u hier online een ticket.
Beeld: Theo Jellema
 
Organist Theo Jellema over zijn werk als organist en docent aan het conservatorium

Op 19 juni geeft organist Theo Jellema een zogenaamd inloopconcert op het orgel van de Liudgerkerk in Garnwerd. Redacteur Rudi Diekstra sprak met Jellema, die in 2020 afscheid nam als organist van het hoofdorgel van de Grote- of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Hoe lang bent u docent op het conservatorium geweest en hoe kijkt u terug op deze tijd?
 Ik ben meer dan 40 jaar als docent aan het conservatorium verbonden geweest. Tot 1995 was ik er alleen theoriedocent, in de periode daarna doceerde ik zowel theorie als orgel. Ik kijk op deze lange periode met heel positieve gevoelens terug. Opeenvolgende directies en collega's hebben mij vertrouwen en vrijheid gegeven. Conservatoriumstudenten hebben met overtuiging voor hun opleiding gekozen. Daarom zijn de meesten van hen bereid hard te werken. Door hun openheid gebeurt het vaak dat zij niet alleen door mij geïnspireerd worden, maar dat ze op hun beurt mij uitnodigen me steeds weer af te vragen wat mijn visie op orgelstukken is en of die ook aan herziening toe is. Inspiratie en vreugde heb ik ook altijd ontleend aan de orgels waarop ik mocht lesgeven, met het Groninger Martini-orgel aan de top.
 
Is het vak van organist in al die jaren ook veranderd?
 De situatie in de kerken is veranderd. Steeds meer kerken worden voor de eredienst gesloten en waar dat niet gebeurt, is ook een ontwikkeling gaande: het orgel heeft in de kerkdienst geen onbedreigde positie meer. Ik vind het vak van organist daarom nu minder zonnig dan in de tijd dat ik ervoor koos. Doordat het conservatorium in Groningen geen opleiding kerkmuziek heeft, kon ik eerlijk gezegd mijn ogen een beetje sluiten voor die ontwikkeling. Het was mijn taak studenten te helpen te leren orgelspelen. Ik had het wel eens met studenten over kerkmuzikale ontwikkelingen, maar ze waren in het onderwijs geen thema.
Beeld: detail van het orgel in Garnwerd; foto: John Stoel
 
U speelt vaak werken van minder toegankelijke componisten, bijvoorbeeld Messiaen. Hoe kunnen mensen deze muziek meer leren waarderen?
 Door er vaker en met een open mind naar te luisteren. Het idee dat de canon van de orgelmuziek vast zou liggen, benauwt mij. Ik weet wel dat veel oude muziek van een geweldig niveau is, maar ik hoop vurig dat we allemaal nieuwsgierig blijven naar wat er nog meer is. We kunnen veel van het verleden houden, maar we leven er niet in. Zo heeft de oude muziek heel veel te bieden, maar alleen daarnaar luisteren is voor mij alsof je elke dag in het museum doorbrengt. Ik mis dan de ontdekkingsreis, die het hele leven is, en waar ik als musicus niet zonder kan. Een paar woorden over de achtergrond van een compositie, gesproken of op papier, kunnen de luisteraar vaak heel goed de hand reiken.
 
U heeft veel masterclasses en concerten over de hele wereld gegeven. Wat zijn de grootste verschillen tussen de Nederlandse orgelcultuur en de orgelcultuur in de rest van de wereld?
 Die verschillen worden steeds kleiner doordat zowel studenten als docenten reizen. Er ontstaat daardoor een eenheid van stijl, een consensus: zó speel je Buxtehude, zó speel je Bach. Je kunt blij zijn met het hoge niveau dat daarvan vaak het gevolg is. Je kunt er ook wat minder vrolijk naar kijken en constateren dat er een soort eenheidsworst ontstaat.
 
Wat is het grote verschil tussen de orgelbouwgeschiedenis in Friesland en de orgelbouwgeschiedenis in Groningen?
 In Groningen zijn veel tamelijk grote 17e- en 18e-eeuwse orgels bewaard. Dan ontstaat in de 19e eeuw een nieuw klankideaal met (vooral) de orgels van Van Oeckelen. In Friesland is het aantal oude orgels beperkter, en ze zijn kleiner. Aan de andere kant is men daar in de 19e eeuw veel minder rigoureus te werk gegaan en is in veel 19e-eeuwse orgels ouder pijpwerk bewaard gebleven.
 
Hoe ziet u de toekomst van het vak als organist?
 Het instrument blijft geweldig. Het blijft dus ook geweldig om organist te zijn. Maatschappelijk zal het, denk ik, moeilijker worden.
 
Datum: 19 juni
Tijd: 16:00 tot 17:00 uur
Entree: gratis
Beeld: Schnitgerorgel Der Aa-kerk; foto: John Stoel
Orgelconcerten in de Der Aa-kerk gaan toch door

Vanwege de verruimde bezoekersaantallen gaan de drie voor juni afgelaste concerten in de Der
Aa-kerk toch door.
Voor de link om tickets te reserveren kunt u in de tabel hieronder de organist aanklikken.
 
14 juni   Peter Westerbrink      werken van Hagen, Weckman,   Worp, Bach
21 juni   Aart Bergwerff (Breda)  
28 juni  Leonore Lub                 werken Bach (dorische Toccata),  Duruflé (Veni Creator) en Alain  (Trois dances)

De concerten beginnen steeds om 20:00 uur.
JUNI                                          
Ga direct naar alle orgelconcerten
 
5 juni Leo van Doeselaar 20:00 Leens Petruskerk
12 juni Bob van der Linde 20:00 Leens Petruskerk
13 juni Mannes Hofsink 15:00 Groningen Nieuwe Kerk
19 juni Theo Jellema 15:00 Garnwed Liudgerkerk

De redactie van de Orgelagenda heeft geprobeerd de concerten die de komende weken doorgaan zoveel mogelijk in dit overzicht op te nemen. Door alle wijzigingen die er op dit moment plaatsvinden, is dit overzicht mogelijk helaas niet compleet. Voor de meest recente informatie kunt u vaak ook terecht op de websites van de orgelcommissies. U kunt informatie over orgelconcerten in Groningen en Ostfriesland altijd sturen naar info@erfgoedpartners.nl.
Deze e-mail is verzonden door Erfgoedpartners.
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Ons adres is:
Stichting Erfgoedpartners
Lopende Diep 8
9712 NW, Groningen
info@erfgoedpartners.nl

U kunt hier ons adres toevoegen aan uw adresboek

U kunt hier uw voorkeur aanpassen, of hier uitschrijven.
Let op: als u zich afmeldt, ontvangt u geen enkele mail meer van Erfgoedpartners. Als u zich alleen voor de Orgelagenda wilt uitschrijven, pas dan uw voorkeuren aan.

Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Erfgoedpartners · Lopende Diep 8 · Groningen, Gr 9712 NW · Netherlands