Wim van Beek bespeelt het orgel in de Martinikerk te Groningen

Categorie: Orgels,

15,00

/ CD

Johann Sebastian Bach

Schübler Choräle, BWV 645 t/m 650
Praeludium, Fuga BWV 566
Schmücke dich BWV 654
Praeludium, Fuga e-moll BWV 548
O mensch, beweindein Sünde BWV 622
Passacaglia c-moll BWV 582

Uitverkocht