Oktobermaand Kindermaand stimuleert kinderen van 4 tot en met 12 jaar in oktober met hun ouders en/of grootouders activiteiten te bezoeken in culturele instellingen. Op alle zaterdagen en zondagen in oktober kunnen kinderen op laagdrempelige wijze kennis maken met culturele instellingen en activiteiten waaraan zij gratis mogen meedoen. De kinderen mogen bij musea naar binnen, kunnen meedoen aan originele workshops, meelopen met spannende rondleidingen en speurtochten of theater- en dansvoorstellingen bezoeken.

Het programma is te vinden op www.kindermaand.nl.

Deelname

Het aantal deelnemende instellingen is in de loop der jaren gestaag gegroeid. Zo deden vorig jaar musea, molens, borgen, bibliotheken, muziekscholen en natuur- en milieuorganisaties mee.  Instellingen kunnen meedoen door één of meerdere kinderactiviteiten aan te bieden in de weekenden van oktober. Ook kan er  samenwerking gezocht worden met een culturele instelling uit de buurt. Denk daarbij aan een muziekschool, dansschool, theater, bibliotheek en dergelijke. Daarmee bevorder je dat bezoekers zich op één locatie kunnen richten, waar alle betrokken instellingen van kunnen profiteren.
Instellingen hoeven niet alle weekenden mee te doen. Er kan voor gekozen worden om één of meerdere zaterdagen of zondagen van oktober activiteiten aan te bieden. Deze activiteiten zijn dan gratis voor kinderen. Voor ouders en andere begeleiders geldt in principe dat zij gewoon entree betalen. Natuurlijk kan men er ook voor kiezen om ook hen vrij entree te verlenen.

Erfgoedpartners nodigt alle kinderen in Groningen via de scholen persoonlijk uit. Onze collega’s in Friesland en Drenthe zullen hetzelfde doen. Door de gemeenschappelijke website kunnen de kinderen uit Groningen, Friesland en Drenthe het gehele aanbod inzien en een keuze maken. Erfgoedpartners zorgt voor de gemeenschappelijke publiciteit, maar instellingen kunnen natuurlijk ook voor hun eigen activiteit aandacht vragen.

Stempelkaart en prijs

Vorig jaar hebben wij de stempelkaart geïntroduceerd. Dit jaar konden de kinderen stickers verzamelen. De bedoeling was dat zij in de maand oktober na afloop van hun bezoek aan een instelling één sticker kregen op de stickerkaart. Als de kaart vol was, mochten ze als beloning het kaartspel Collectie Groningen afhalen.

Burgemeestersactie:

Ieder jaar geven op de tweede woensdag in september de burgemeesters het officiële startsein van Oktobermaand Kindermaand. Zij bezoeken dan een school in hun gemeente en ondernemen een activiteit.

De burgemeestersactie vond in 2017 plaats op 13 september. In het overgrote deel van de Groninger gemeenten ging de burgemeester op de woensdagochtend langs bij een basisschool. Er werd opnieuw een Gronings volksverhaal worden voorgelezen. Daarnaast werden ook de kaarten aan de kinderen uitgedeeld en ontving de school de affiche. In 2018 vond de Burgemeestersactie plaats op 19 september.

Oktobermaand Kindermaand wordt in Groningen georganiseerd door Erfgoedpartners en in Drenthe door K&C. Hiervoor wordt nauw samengewerkt.

Het is de maand van gratis kinderactiviteiten bij culturele instellingen. Voor het programma: www.kindermaand.nl of www.cultuurkalendergroningen.nl – Uit met kinderen.

Fotoboek Oktobermaand Kindermaand

Erfgoedpartners heeft een fotoboek laten maken. Aan de hand van foto’s wordt het project toegelicht. Het boekje is vooral bedoeld voor organisaties die het project (nog) niet kennen. Bekijk hieronder het fotoboek.

 

in samenwerking met:    

Bestanden