Oktober Kindermaand stimuleert kinderen van 4 tot en met 12 jaar in oktober met hun ouders en/of grootouders activiteiten te bezoeken in culturele instellingen. Op alle zaterdagen en zondagen in oktober kunnen kinderen op laagdrempelige wijze kennis maken met culturele instellingen en activiteiten waaraan zij gratis mogen meedoen. De kinderen mogen bij musea naar binnen, kunnen meedoen aan originele workshops, meelopen met spannende rondleidingen en speurtochten of theater- en dansvoorstellingen bezoeken.

Het programma is te vinden op www.kindermaand.nl.

 

Deelname
Het aantal deelnemende instellingen is in de loop der jaren gestaag gegroeid. Zo doen musea, molens, borgen, bibliotheken, muziekscholen en natuur- en milieuorganisaties mee.  Instellingen kunnen meedoen door één of meerdere kinderactiviteiten aan te bieden in de weekenden van oktober. Ook kan er samenwerking gezocht worden met een culturele instelling uit de buurt zoals een muziekschool, dansschool, theater, bibliotheek en dergelijke. Daarmee bevorder je dat bezoekers zich op één locatie kunnen richten, waar alle betrokken instellingen van kunnen profiteren.

Instellingen hoeven niet alle weekenden mee te doen. Er kan voor gekozen worden om één of meerdere zaterdagen of zondagen van oktober activiteiten aan te bieden. Deze activiteiten zijn dan gratis voor kinderen. Voor ouders en andere begeleiders geldt in principe dat zij gewoon entree betalen. Natuurlijk kan men er ook voor kiezen om ook hen vrij entree te verlenen.

Erfgoedpartners nodigt alle kinderen in Groningen via de scholen persoonlijk uit. Door de gemeenschappelijke website kunnen de kinderen uit Groningen, Friesland en Drenthe het gehele aanbod inzien en een keuze maken. Erfgoedpartners zorgt voor de gemeenschappelijke publiciteit, maar instellingen kunnen natuurlijk ook voor hun eigen activiteit aandacht vragen.

Evaluatie

Elk jaar wordt er in november geëvalueerd met de deelnemende instellingen. Het evaluatieformulier voor Oktober Kindermaand 2019 vindt u bij onderstaande groene knop.

 

 

Promotiemateriaal

In samenwerking met K&C hebben we dit jaar een nieuwe vormgeving voor de poster, de stickerkaart en de voedselbankkaarten. De vormgeving is gedaan door Senne Trip. U vindt de materialen onderaan deze pagina.

Burgemeestersactie
Ieder jaar geven de burgemeesters het officiële startsein van Oktober Kindermaand. Zij bezoeken dan een school in hun gemeente en ondernemen een activiteit.

Oktober Kindermaand wordt in Groningen georganiseerd door Erfgoedpartners en in Drenthe door K&C. Hiervoor wordt nauw samengewerkt.

Het is de maand van gratis kinderactiviteiten bij culturele instellingen. Voor het programma: www.kindermaand.nl .

Fotoboek Oktobermaand Kindermaand
Erfgoedpartners heeft een fotoboek laten maken. Aan de hand van foto’s wordt het project toegelicht. Het boekje is vooral bedoeld voor organisaties die het project (nog) niet kennen. Bekijk hieronder het fotoboek.