Ga terug

Platform Collecties

Het thema van deze platformbijeenkomst is ‘Brandveiligheid in musea’. Wat mag je van de brandweer verwachten op het gebied van collectie? Wat moet je zelf regelen? Hoe krijg je goed contact met je lokale brandweer? Ook zal het cursusprogramma 2020-2021 ter sprake komen en worden cursuswensen geïnventariseerd. Een vast onderdeel is ‘rondje instellingen’ waarbij gelegenheid is om de eigen activiteiten te delen met de andere aanwezigen.
Het platform wordt op een nog vast te stellen locatie gehouden.

Datum: 10 maart 2020
Tijd: 13:30 – 16:30 uur
Plaats: nog te bepalen