02| Workshop Linked Open Data

Deze themasessie komt voort uit de Nulmeting Digitalisering 2020 van Erfgoedpartners. Hieruit blijkt behoefte aan meer informatie over de noodzaak en de aanpak van het gebruik van standaarden in de collectieregistratie. We kijken naar welke standaarden geschikt zijn voor specifieke collecties en wat het gebruik ervan oplevert bij aansluiting bij Linked Open Data. Deze sessie is met name bedoeld voor instellingen die zich willen toeleggen op Linked Open Data.

Reserveer een plek

Doelgroep: Vrijwillige) collectiemedewerkers en registratoren in erfgoedinstellingen

Duur: 13.30-16.30 uur

Kosten: €15,-

Datum: 9 juni 2022

Maximum aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 15

Locatie: Mennozaal, Doopsgezinde Kerk, Groningen