01| Cursus Erfgoeddocent

Leer betekenisvolle erfgoedonderwijsprojecten ontwerpen voor verschillende leeftijdsgroepen

Erfgoed verweven in je lessen maakt onderwijs spannend en betekenisvol voor je leerlingen. Erfgoedonderwijs prikkelt zintuigelijk leren, doet een beroep op de verbeelding, legt verbindingen tussen verschillende vakgebieden en stimuleert een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Dat geldt voor jong en oud. Erfgoed vinden is niet moeilijk. In ieder dorp, in iedere buurt, wijk of stad zijn voorbeelden voor handen.

Ga je met erfgoed aan de slag dan wil je natuurlijk een les of project maken dat beklijft. Daar gaat deze cursus je bij helpen. Eerst leer je wat het begrip erfgoed inhoudt, welke soorten erfgoed er zijn en waarom er voortdurend discussies plaatsvinden over wat wel erfgoed is en wat niet. Vervolgens ga je zelf aan de slag. Je analyseert een bestaand erfgoedpakket en je maakt samen met anderen een ontwerp voor een nieuw pakket. De inzichten die je daarmee opdoet verwerk je in een eigen erfgoedproject dat tevens de eindopdracht is.

Doelgroep: Mensen die een onderwijsopleiding hebben afgerond zoals pabo of een lerarenopleiding en die na afronding van de cursus erfgoededucatieprojecten willen ontwikkelen in Drenthe en Groningen

Duur: Start 6 oktober 2021

Kosten: Pakketprijs met certificaat € 280,-. Enkele bijeenkomsten zijn binnenkort ook los te boeken ad € 40,-

Datum: Start 6 oktober 2021

Bijzonderheden:

Leerdoelen:

 • Je weet wat het begrip erfgoed inhoudt en je kunt onderscheid maken tussen verschillende soorten erfgoed.
 • Je kent het dynamische en veranderlijke aspect van erfgoed en je weet welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen.
 • Je krijgt een breed overzicht van de organisaties die zich richten op beheer en behoud van erfgoed.
 • Je ontwerpt een rijke erfgoedles/project op basis van bronnen en activerende werkvormen met mogelijkheden voor vakoverstijgend werken.
 • Je leert hoe je financiering kunt vinden voor de ontwikkeling van je project.

De cursus bestaat uit:

 • Een persoonlijk intakegesprek
 • Mini-cursus Erfgoed van Open Universiteit ter voorbereiding op de cursus, bedoeld om een goed inzicht te krijgen in het begrip erfgoed
 • Vijf bijeenkomsten op locatie van 15.00 uur tot 17.00 uur
 • Een of meerdere facultatieve workshops, o.a. een workshop rondleiden
 • Praktijkopdracht
 • Persoonlijke begeleiding/feedback op opdrachten

Nodig voor deze cursus:

 • Computer + internetverbinding
 • Google-account om gebruik te kunnen maken van Google Classroom
 • Bereidheid om iedere cursus goed voor te bereiden
 • Bereidheid om een portfolio bij te houden
 • Enthousiasme en een open en nieuwsgierige houding

Deelnemers ontvangen na geslaagde afronding van de cursus een certificaat.

Data:

2021
mei -september          Persoonlijk intakegesprek
6 oktober                     Wat is erfgoed?
17 november               Erfgoedonderwijs

2022
26 januari                   De cultureel ondernemer
9 maart                       Erfgoeddisciplines
11 mei                          Reflectiebijeenkomst praktijkopdracht
juni                              Facultatieve workshop o.a. rondleiden.
29 juni                         Slotbijeenkomst

foto: Groninger Museum

Vragen? Neem dan contact op met Hester Witteveen, Adviseur Cultuuronderwijs, specialisatie erfgoed K&C Drenthe, e-mail: hester@kunstencultuur.nl. Hester is tot 18 augustus met vakantie, u kunt uw vragen ook mailen naar info@erfgoedpartners.nl

Aanmelden? De cursus is inmiddels van start gegaan, de inschrijving is gesloten.

Maximum aantal deelnemers: Minimaal 4, maximaal 12 deelnemers.

Locatie: Diverse locaties in Drenthe en Groningen