Ga terug

Neanderthalers in Noord-Nederland. Leven aan de rand van de oerwereld. Door Marcel J.L.Th. Niekus, archeoloog

Inloop 19:30 uur / start lezing 20:00 uur

Spreker: Marcel J.L.Th. Niekus, archeoloog

Tijdens de lezing passeren vele relicten van de Neanderthaler de revue en wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die onze uitgestorven neef Noord-Nederland ontplooide. De Noord-Nederlandse vondsten worden geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch als archeologisch perspectief.

Datum: 12 december 2019

Locatie: NAD Nuis

Aanmelden