Ga terug

De Hunenborg en andere versterkingen

Inloop 19:30 uur / start lezing 20:00 uur

Spreker: Diana Spiekhout, conservator bij het Fries Museum en landschapshistorica bij het Kenniscentrum Landschap van de RUG

De droge zomer van 2018 was voor archeologen een topzomer. Overal in Nederland kwamen de contouren van oude gebouwen naar boven. Voor Diana Spiekhout, conservator bij het Fries Museum en landschapshistorica bij het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit van Groningen, kwam dit als een geschenk uit de hemel. Waar vroeger grachten en greppels lagen, blijft de bodem natter en zijn de contouren zichtbaar. Bij Noordlaren ontstonden groene cirkels, de plek van een Middeleeuws kasteel. De kastelen uit die tijd zagen er overigens soms heel anders uit dan mensen denken. In Nederland stonden ze ook in beekdalen en moerasgebieden en hadden niet altijd de contouren van kasteel Haarzuilen of een Disneykasteel. Ze werden vaak omringd door meerdere grachten, soms wel acht zoals bij de waterburcht te Eelde. Diana zal deze avond ingaan op haar promotie onderzoek over kastelen in het Oversticht en de diversiteit aan verschijningsvormen.

Datum: 18 december 2019

Locatie: Veenkoloniaal Museum

Aanmelden