Ga terug

Emotienetwerken en erfgoedwijsheid

Wanneer het gaat over erfgoed kunnen emoties hoog oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de discussies rond Zwarte Piet of het afsteken van vuurwerk. Hoe graag mensen misschien ook willen dat tradities blijven zoals zij ze kennen; erfgoed is geen vaststaand gegeven. Het is een dynamisch proces waar verschillende groepen bij betrokken zijn.

De werkvorm emotienetwerken biedt Inzicht in het krachtenspel van belangen en emoties rond erfgoed en helpt mensen om zich kritisch tot het erfgoed te verhouden.  Door samen de complexe interacties tussen mensen en erfgoed en tussen mensen onderling te onderzoeken worden we meer ‘erfgoedwijs’.

In deze workshop gaan we met elkaar ‘emotienetwerken’ onder begeleiding van Jacquelien Vroemen. Aan de hand van een prikkelende erfgoedcasus onderzoeken we de werkvorm. We bepalen onze eigen posities ten opzichte van dit erfgoed en we zullen ervaren of onze emoties daarbij verschuiven door de inbreng van andere perspectieven. Door op deze manier naar erfgoed te kijken ontstaat er een meer erfgoedwijze houding.

Het tweede deel van de bijeenkomst bestaat uit een werksessie waarin we een bestaand educatief erfgoedproduct meer erfgoedwijs gaan maken. Jacquelien Vroemen geeft feedback op de ideeën uit de groep.

Aanmelden workshop

Doelgroep: (Educatie)medewerkers en -vrijwilligers van erfgoedinstellingen, erfgoeddocenten, studenten

Duur: 14.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Docent(en): Jacquelien Vroemen en Kim van Steenwijk

Kosten: €40,- excl. BTW / €48,40 incl. BTW voor aangeslotenen, €50,- excl. BTW / €60,50 incl. BTW voor andere belangstellenden

Datum: 30 november 2022

Maximum aantal deelnemers: Minimaal 7, maximaal 25

Locatie: De mennozaal in de Doopsgezinde Kerk; Oude Boteringestraat 33

Datum: 30 november 2022

Locatie: De mennozaal in de Doopsgezinde Kerk; Oude Boteringestraat 33