Ga terug

De verwoestende inbraak van de Dollard

Dr. Egge Knol, bioloog-archeoloog (1994 tot 2024 conservator Groninger cultuurhistorie Groninger Museum)

OUDESCHANS

Lezing: Garnizoenskerk Oudeschans, incl. toegang Vestingmuseum Oudeschans na afloop

De mens als veroorzaker van natuurrampen is een actueel thema. De Dollard is daarvan een sprekend voorbeeld. Het veen achter de Eems werd vanaf de 9e eeuw ontgonnen tot een welvarend landbouwgebied. Niemand had voorzien dat het maaiveld hierdoor zou dalen. Het hoge land werd een badkuip, slechts beschermd door een smalle oeverwal met dijken. Een ramp kon niet uitblijven en vond dan ook plaats rond 1412. Na meer doorbraken was na 1509 het land met 33 dorpen in zee verdwenen. De zee zette wel voortdurend klei af, zodat het land deels door inpolderingen kon worden teruggewonnen.
Speciaal voor bezoekers van de lezing is na afloop het Vestingmuseum Oudeschans opengesteld.

Live stream door Biblionet Groningen

U kunt de lezingen ook thuis live volgen via youtube.com/groningsebibliotheken.
Hiervoor hoeft u zich niet vooraf aan te melden.

Op later moment kunt u de opnames van de lezingen ook on demand bekijken op de website van Erfgoedpartners (onder: publicaties/youtube).

Datum: 21 maart 2024