Ga terug

Cursus Erfgoeddocent 2024

Leer betekenisvolle erfgoedonderwijsprojecten ontwerpen voor verschillende leeftijdsgroepen

Erfgoed verweven in je lessen maakt onderwijs spannend en betekenisvol voor je leerlingen. Erfgoedonderwijs prikkelt zintuigelijk leren, doet een beroep op de verbeelding, legt verbindingen tussen verschillende vakgebieden en stimuleert een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Dat geldt voor jong en oud. Erfgoed vinden is niet moeilijk. In ieder dorp, in iedere buurt, wijk of stad zijn voorbeelden voor handen.

Ga je met erfgoed aan de slag dan wil je natuurlijk een les of project maken dat beklijft. Daar gaat deze cursus je bij helpen. Eerst leer je wat het begrip erfgoed inhoudt, welke soorten erfgoed er zijn en waarom er voortdurend discussies plaatsvinden over wat wel erfgoed is en wat niet. Vervolgens ga je zelf aan de slag. Je analyseert een bestaand erfgoedpakket en je maakt samen met anderen een ontwerp voor een nieuw pakket. De inzichten die je daarmee opdoet verwerk je in een eigen erfgoedproject dat tevens de eindopdracht is.

Doelgroep: Mensen die een onderwijsopleiding hebben afgerond zoals pabo of een lerarenopleiding

Duur: 6 bijeenkomsten

Docent(en): Deze cursus wordt aangeboden door K&C Drenthe en Erfgoedpartners

Kosten: Zes bijeenkomsten met getuigschrift € 280,- excl. BTW, € 338,80 incl. BTW

Datum: Start 31 januari 2023

Leerdoelen:

 • Je weet wat het begrip erfgoed inhoudt en je kunt onderscheid maken tussen verschillende soorten erfgoed.
 • Je kent het dynamische en veranderlijke aspect van erfgoed en je weet welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen.
 • Je krijgt een breed overzicht van de organisaties die zich richten op beheer en behoud van erfgoed.
 • Je ontwerpt een rijke erfgoedles/project op basis van bronnen en activerende werkvormen met mogelijkheden voor vakoverstijgend werken.
 • Je leert hoe je financiering kunt vinden voor de ontwikkeling van je project.

De cursus bestaat uit:

 • Een persoonlijk intakegesprek
 • Mini-cursus Erfgoed van Open Universiteit ter voorbereiding op de cursus, bedoeld om een goed inzicht te krijgen in het begrip erfgoed
 • Zes bijeenkomsten op locatie van 14.45 uur tot 17.15 uur
 • Een of meerdere facultatieve workshops
 • Ontwikkelopdracht (is ook de eindopdracht)
 • Persoonlijke begeleiding/feedback op opdrachten

Nodig voor deze cursus:

 • Computer + internetverbinding
 • Bereidheid om iedere cursus goed voor te bereiden
 • Bereidheid om een portfolio bij te houden
 • Enthousiasme en een open en nieuwsgierige houding

Deelnemers ontvangen na geslaagde afronding van de cursus een getuigschrift.

Deze cursus wordt aangeboden door Stichting Kunst & Cultuur (K&C) en Erfgoedpartners.

Data:

2023: 

september – december          Persoonlijk intakegesprek

2024:

31 januari                   Wat is erfgoed?
28 februari                  Erfgoedonderwijs
27 maart                     De cultureel ondernemer
29 mei                         Erfgoeddisciplines
3 juli                            Reflectiebijeenkomst praktijkopdracht

13 september             Inleveren eindopdracht
9 oktober                    Slotbijeenkomst

foto: Groninger Museum

Vragen?

Neem dan contact op met Hester Witteveen, Adviseur Cultuuronderwijs, specialisatie erfgoed K&C, e-mail: hester@kunstencultuur.nl of Kim van Steenwijk, adviseur educatie, Erfgoedpartners, e-mail: vansteenwijk@erfgoedpartners.nl

Datum: Start 31 januari 2024

Locatie: Diverse locaties in Drenthe en Groningen

Aanmelden