Enquête financiële situatie erfgoedinstellingen provincie Groningen door gestegen energieprijzen

Recent stuurde Erfgoedpartners een korte enquête uit waarin we vroegen welke gevolgen erfgoedorganisaties in de provincie Groningen ondervinden van de hoge energieprijzen en de verminderde bezoekersaantallen.
Op basis van de reacties hebben wij een analyse gemaakt. Deze deelden we met landelijke collega’s en de provincie, omdat we het belangrijk vinden om te signaleren dat een gezamenlijke aanpak gewenst is bij de ondersteuning van erfgoedinstellingen. Daarnaast blijft het belangrijk dat erfgoedorganisaties – als dat aan de orde is – ook zelf actie ondernemen richting financiers over de eigen financiële situatie. Lees hier: https://erfgoedpartners.nl/wp-content/uploads/2022/11/2022-10-28-Analyse-Enquête-energiekosten-bezoek-003.pdf de beknopte analyse op basis van de respons, deze is niet te herleiden tot individuele organisaties en geeft een beeld van de tendensen in de sector.