Ladies Night – Orgel & Ondernemerschap

Vrouwen laten zich horen!

Het orgel is een powerinstrument, een compleet orkest dat onder de vingers en voeten van de musicus tot leven komt. Vrouwen in de hele wereld weten dat; zij hebben het orgel veroverd en omarmd. Maar in Nederland is de orgelwereld nog echt van de mannen, en dat moet nu maar eens veranderen.

Tenminste, dat vinden de vrouwen van Stichting Groningen Orgelstad. Daarom organiseren zij, als laatste evenement in de orgelserie ‘Het Mooiste van 2 Werelden’, een Orgel Ladies Night, een avond vol (orgel)muziek, lezingen, smakelijke finger foods én ontmoetingen met succesvolle Groningse vrouwen. Het thema van de avond is Orgel & Ondernemerschap. Sprekers zijn zij o.a. Victorine de Graaf (commercieel directeur Van Wijnen) en Gerrie Meijers (organiste in Haarlem). Bezoekers van de Ladies Night zullen worden ontvangen door speciale ambassadeurs: Groningse vrouwen die naam gemaakt hebben in de zakenwereld, de politiek of de cultuursector.

Kijk voor tickets op www.orgelzomer.nl

Datum: 21 november
Tijd: 17:30 uur – 20:00 uur
Toegang: € 15,-

Archeologielezing Rumoer om moerassen

De eerste lezing in de serie van vier archeologielezingen die Erfgoedpartners in samenwerking met erfgoedinstellingen dit najaar/winter aanbiedt is op 27 november in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Spreker is Jos Schouwenaars.

Jos Schouwenaars is betrokken bij de advisering over het waterbeheer in moerassige veengebieden. Na zijn eerste voorzichtige stappen in de nog natte restanten van het ooit zo uitgestrekte veengebied De Peel, kreeg hij de kans om in andere landen nog intacte veengebieden te bezoeken. Zo heeft hij in Ierse, Engelse en Duitse venen kunnen rondlopen en, na het verdwijnen van het IJzeren Gordijn, in het veen van de Baltische Landen. Nog later kreeg hij kans om het uitgestrekte Siberische veen in te gaan.

Tijdens de lezing zal Jos Schouwenaars onder andere ingaan op het oorspronkelijke gebruik van het veen voor jacht, visvangst en bouwmaterialen en de weerstand die er bestond, en nog steeds bestaat, als nieuwkomers die gebieden
beïnvloeden. Hoe zat dat met de ontginning van het Bourtanger Moor? Ook toen zagen jagers en vissers vangstgebieden verdwijnen.

Voordat de turfgravers kwamen, maakten omwonenden al duizenden jaren gebruik van het veengebied. Ook nu is er protest tegen het verdwijnen van veengebieden. Het klinkt misschien ver van uw bed, maar de vloeibare handzeep die u gebruikt, heeft door de aanleg van enorme palmolieplantages in veengebieden in Maleisië ook invloed op de kustmoerassen die door deze grootschalige teelt verdrogen.

Locatie: Veenkoloniaal Museum Veendam
Aanvang: 20:00 uur met inloop vanaf 19:30 uur
Toegang is gratis

Aanmelden is noodzakelijk.