Erfgoedpartners en K&C Groningen gaan samen de cursus erfgoedjuf en –meester aanbieden. Na 2 succesvolle edities in Groningen, wordt de 3e editie gezamenlijk opgepakt.

Veel scholen hebben erfgoed opgenomen in het cultuureducatieplan. Soms ontbreekt het bij erfgoedinstellingen aan medewerkers die de educatieve kwaliteit kunnen bieden die de scholen vragen. Daarom worden erfgoedjuffen en erfgoedmeesters opgeleid, die in staat zijn een brug te slaan tussen cultuuronderwijs en cultureel erfgoed. Ze geven scholen en erfgoedinstellingen inspirerende input, brengen verbindingen tot stand en zorgen ervoor dat erfgoedprojecten een goede basis in de uitvoering krijgen.

De derde lichting erfgoedjuf of –meester wordt begin volgend jaar (januari tot en met juli) opgeleid. Er is plaats voor 10 cursisten. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een Pabo-opleiding met onderwijsbevoegdheid of een Educatieve Master hebben. De kosten voor deelname zijn naar schatting €150.

Tien lessen

De cursus wordt deels bij Erfgoedpartners in Groningen, deels bij K&C in Assen en deels op locatie gegeven. De cursus bestaat uit 10 lessen. Een greep uit de onderwerpen:

  1. wat is cultureel erfgoed;
  2. wie zorgt ervoor? mensen uit de praktijk;
  3. erfgoed en identiteit;
  4. erfgoededucatie: een overzicht (inclusief subsidiestromen);
  5. hoe kom ik aan opdrachten;
  6. voorbeelden van projecten (de provincie in);
  7. koppelen theorie en praktijk, uitmondend in een erfgoededucatieproject.

Aan deze cursus werken diverse mensen van onderwijs- en erfgoedinstellingen mee. Data voor de cursus worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Nu al interesse?

Meld je aan bij Erfgoedpartners