Op 9 mei start de cursus erfgoedjuf/-meester, in samenwerking met K&C. Met de cursus worden erfgoedjuffen en erfgoedmeesters opgeleid, die in staat zijn een brug te slaan tussen cultuuronderwijs en cultureel erfgoed. Ze geven scholen en erfgoedinstellingen inspirerende input, brengen verbindingen tot stand en zorgen ervoor dat erfgoedprojecten een goede basis in de uitvoering krijgen.

Er is plaats voor 10 cursisten. Het strekt tot aanbeveling om een Pabo-opleiding met onderwijsbevoegdheid of een Educatieve Master te hebben gevolgd. De kosten voor deelname zijn €150. De cursus wordt deels bij Erfgoedpartners in Groningen, deels bij K&C in Assen en deels op locatie gegeven.

De cursus bestaat uit tien theoretische lessen en een praktijkopdracht. Het theoretische deel zal wekelijks worden gegeven van 9 mei tot en met 4 juli op de woensdagmiddagen van 16.30 uur tot 18.30 uur. De praktijkopdracht, de beoordeling en de uitreiking van de certificaten vindt plaats na de zomervakantie.

Een greep uit de onderwerpen die tijdens de cursus behandeld zullen worden:

  • Wat is cultureel erfgoed?
  • De zakelijke kant van het zijn van erfgoeddocent.
  • Het werk van de consulent, wie ie waarvoor verantwoordelijk in Groningen en Drenthe?
  • Verschillende disciplines in de erfgoedsector
  • De Groninger Canon en de Canon van Drenthe
  • Digitale middelen
  • Het verwerven van opdrachten
  • De CMK regeling
  • Het verzorgen van een rondleiding

Aan deze cursus werken diverse mensen van onderwijs- en erfgoedinstellingen mee. De voorlopige thema’s, data en tijden vindt u in de planning. Interesse? Meldt u hier aan.