Wie zijn wij?
De Stichting Erfgoedpartners is een slanke, flexibele en ondernemende steuninstelling voor beheerders van cultureel erfgoed. Zij geeft adviezen, organiseert erfgoedontmoetingen en cursussen en ontwikkelt samenwerkingsprojecten op het gebied van instandhouding en beheer van monumenten en collecties presentatie en educatie culturele biografie.

Erfgoedpartners is ontstaan uit de samenwerking van het Museumhuis Groningen en het Groninger Molenhuis (www.groningermolenhuis.nl). Veel culturele activiteiten zijn te vinden op www.cultuurkalendergroningen.nl. De geschiedenis, foto’s en documenten van bestaande en verdwenen molens zijn te zien bij www.groningermolens.nl.
https://www.facebook.com/erfgoedpartners

De museumconsulenten in Nederland zijn verenigd in het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM). Het LCM heeft een eigen website www.museumconsulenten.nl waar alle informatie te vinden is die met het museumwerk te maken heeft. Ook zijn hier voorbeelden van contracten te vinden (vrijwilligerscontracten, bruikleencontracten).
Erfgoed aan tafel
Donderdag 16 maart 2017
Doopsgezinde Kerk Groningen

Op 16 maart luisterden meer dan veertig aanwezigen naar een interessant betoog van Peter Velthuis waarin hij onder andere inging op het succes van het wandelevenement Tocht om de Noord en zijn initiatief tot het opzetten van een Pronkjewailpad, een pad dat onze Groningse kroonjuwelen op een bijzondere wijze zichtbaar wil maken en verbinden.
Lees hier een kort verslag

Kijkje in de keuken
Thema: Hoe wordt mijn erfgoedinstelling duurzaam en energiezuinig?
Datum: donderdag 6 april 2017
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Plaats: Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren
De kosten bedragen € 15,- per persoon inclusief koffie/thee/lunch.
Aanmelden graag uiterlijk 4 april 2017 via e-mail.
Lees meer...
Aanmeldingsformulier

Veel bezoek voor Groningse musea in 2016
Er is onverminderd veel belangstelling voor de musea en andere erfgoedinstellingen in Groningen. Dit blijkt uit de bezoekcijfers, die Erfgoedpartners aan het begin van ieder jaar opvraagt. De goede resultaten zijn ondermeer te danken aan interessante tentoonstellingen als de succesvolle Bowie-tentoonstelling in het Groninger Museum of aan bijzondere evenementen die worden georganiseerd zoals de Historische Dagen bij Landgoed Verhildersum en Winter- en ZomerWelVaart van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Dat musea en andere erfgoedinstellingen steeds meer samenwerking zoeken, bijvoorbeeld met landschapsorganisaties, heeft ook een gunstige invloed op de bezoekcijfers. Hierdoor komt het verhaal van Groningen steeds beter voor het voetlicht en weten de mensen de erfgoedinstellingen steeds beter te vinden.
persbericht
bezoekcijfers

Erfgoededucatietrajecten
Afgelopen jaren hebben Erfgoedpartners en CultuurClick Groningen samengewerkt rond de organisatie van de erfgoedtrajecten in de verschillende gemeenten. CultuurClick verzorgt deze taak vanaf 1 januari 2017 niet meer. In de nieuwe situatie is Erfgoedpartners aanspreekpunt voor zowel erfgoedinstellingen als scholen. De erfgoededucatietrajecten kunt u door middel van deze link vinden.

‘Er zijn talloze haakjes waardoor de erfgoedles vakoverstijgend is’
Onze consulent Erfgoed en Publiek Tineke de Danschutter heeft in februari 2017 een interview gegeven voor de digitale nieuwsbrief van LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) over de erfgoededucatietrajecten.
Lees hier het interview.


Foto: Robin Huisman

Presentatie erfgoededucatietraject Bellingwedde
Op vrijdag 27 januari nam mevrouw Lea van der Tuin, wethouder van de gemeente Bellingwedde, in het Vestingmuseum Oudeschans eerste exemplaar van de erfgoededucatiemap Bellingwedde in ontvangst. Het erfgoedtraject is opgezet door Erfgoedpartners en CultuurClick Groningen in samenwerking met de scholen en de erfgoedinstellingen. Mevrouw Van der Tuin maakte een deel van de les ‘Vestingvondsten Oudeschans’ mee die de leerlingen van de groepen zeven en acht van OBS De Vlonder uit Wedde kregen. Dit lesprogramma maakt deel uit van de erfgoededucatiemap, die speciaal voor de gemeente Bellingwedde is samengesteld. De les startte met een introductie. De wethouder ontving vervolgens de projectmap. Daarna gingen de kinderen aan de slag met een aantal opdrachten.


De nieuwe Zelfzwichter is uit!
Het culturele aspect van molens staat centraal in het laatste nummer van 2016, dat opent met een artikel over de Stormvogel in Loppersum en Hollands Welvaart in Mensingeweer, twee molens waar kunstenaars bij tijd en wijle worden uitgenodigd om te exposeren. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van molen De Lelie in Eenrum in 2012, werden vier plaatselijke kunstenaars uitgenodigd ieder een zeil te beschilderen. Zij vertellen hierover in het tweede hoofdartikel.
Een opmerkelijke bijdrage, ja zelfs een primeur voor de Zelfzwichter, komt van een Onderdendamster journalist en cartoonist. Een tweede Museale molenvondst zou je het artikel over de poldermolen van het waterschap Tripscompagnie kunnen noemen. In het midden van de 19e eeuw uitte een molenaar in Winschoten in versjesvorm zijn zorg over de toekomst in ‘Beede van den moolenaar’. Ook in dit nummer ontbreken de vaste rubrieken niet.
Zie www.groningermolenhuis.nl en klik op Zelfzwichter.

Erfgoedloper
Erfgoedloper, de digitale nieuwsbrief van Erfgoedpartners verschijnt iedere twee weken op vrijdag met informatie over de activiteiten van Erfgoedpartners.
Erfgoedloper nr. 132, maart 2017


Symposium Kerstvloed 1717
Onder de noemer ‘Kerstvloed 1717’ organiseerde Erfgoedpartners een symposium, dat werd gehouden op zaterdag 10 december 2016. Het symposium werd door zo’n 150 mensen bezocht. De lezingen worden over enige tijd in een boekje vervat.
Voor deze gelegenheid is ’s middags, in ’t Zielhoes in Noordpolderzijl, het verhaal van de ‘gekke Ierse graaf Clancarty’ verteld. Luister en kijk naar zijn verhaal.

Symposium Wad een Workshop
Onder de titel ‘Wat weten we van het wad uit vroegere tijden’ werden op zaterdag 15 oktober de resultaten van de twaalf onderzoekstochten naar de geschiedenis van het Waddengebied gepresenteerd. Naast een drietal sprekers beleefde de documentaire ‘Sporen in de oude zeeklei’ zijn première.
Sporen in de oude zeeklei
Het symposium werd gehouden in het Nijkerkje in Oosteinde. Van het symposium is een korte filmimpressie gemaakt.


Erfgoed in Zicht winter 2016 tradities
(klik op de afbeelding)
Wist u dat Zoutkamp ‘Sunnerkloaslopen’ kent en Appingedam de Coopluydenmarkt? Bent u bekend met de tradities in het jodendom, of met die van de Rijksuniversiteit Groningen? U leest er over in het vierde nummer van Erfgoed inzicht van 2016 met als thema ‘tradities’. In dit nummer verder nog een verslag van een heuse orgelwedstrijd en de herinneringen van de laatste borgvrouwe van de Fraeylemaborg, opgetekend door de conservator van de borg en een spannend winterverhaal, verteld door Henk Scholte, consulent van het Huis van de Groninger Cultuur. En omdat de feestdagen voor de deur staan ook een bijdrage over de borgtuinen en traditionele winterkost.
Wilt u het tijdschrift ook ontvangen: u kunt zich aanmelden voor een gratis abonnement: e-mail. Ook voor kopij kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Het volgende nummer verschijnt in maart 2017.

Cursusprogramma
Ons opleidingsaanbod voor 2016 - 2017 is geconcentreerd rondom het begrip ‘zichtbaarheid’. Hoe kunnen we als organisaties laten zien wat we in huis hebben en hoe kunnen we dat op een goede manier presenteren.
Lees meer...


Culturele Mobiliteit Groningen!
Volgend schooljaar rijdt de Kunstbus en de Erfgoedbus door Groningen. Met deze bussen kunnen basisscholen tegen gereduceerd tarief reizen naar het Groninger Museum en zes erfgoedlocaties in de provincie. De Kunst- en Erfgoedbus is een initiatief van het Groninger Museum en K&C in samenwerking met het Nationaal Bus Museum, Erfgoedpartners, Vrijdag-CultuurClick en de deelnemende instellingen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Start uniek fonds voor digitalisering en ontsluiting museale collecties Groningen
Met het Themafonds Digitalisering Collecties Groningen wordt het eerste digitale museum in Nederland opgezet en kunnen collecties van musea in Groningen verhalend worden gedigitaliseerd en gepubliceerd voor een breder publiek. Er is meer dan € 530.000,- beschikbaar gesteld. De Stichting Erfgoedpartners zorgt voor de ondersteuning en begeleiding.
Persbericht...

Subsidie voor Digitaal Museum
Zoals sommigen van u misschien al gelezen hebben op de website van Dagblad van het Noorden, heeft Erfgoedpartners een subsidie ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze subsidie is door Erfgoedpartners aangevraagd voor de musea die nog niet over de nieuwste versie van Adlib beschikken. Met deze bijdrage kunnen de nieuwste versies worden aangeschaft, zodat de registratiesystemen weer helemaal up to date zijn. Deze musea zullen in de komende periode in contact gebracht worden met de leverancier. Zie ook bij pers het artikel van het Dagblad van het Noorden en de column in Erfgoedloper nummer 124 elders op deze website.