Wie zijn wij?
De Stichting Erfgoedpartners is een slanke, flexibele en ondernemende steuninstelling voor beheerders van cultureel erfgoed. Zij geeft adviezen, organiseert erfgoedontmoetingen en cursussen en ontwikkelt samenwerkingsprojecten op het gebied van instandhouding en beheer van monumenten en collecties presentatie en educatie culturele biografie.

Erfgoedpartners is ontstaan uit de samenwerking van het Museumhuis Groningen en het Groninger Molenhuis (www.groningermolenhuis.nl). Veel culturele activiteiten zijn te vinden op www.cultuurkalendergroningen.nl. De geschiedenis, foto’s en documenten van bestaande en verdwenen molens zijn te zien bij www.groningermolens.nl.
https://www.facebook.com/erfgoedpartners

De museumconsulenten in Nederland zijn verenigd in het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM). Het LCM heeft een eigen website www.museumconsulenten.nl waar alle informatie te vinden is die met het museumwerk te maken heeft. Ook zijn hier voorbeelden van contracten te vinden (vrijwilligerscontracten, bruikleencontracten).
Museummagazine 2017-2018
Net als in voorgaande jaren is ook in het Museummagazine 2017-2018 informatie te vinden over musea in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Het aanbod is weer groot en divers: van grote stedelijke musea tot kleinere lokale musea in de provincie. Samen geven zij een beeld van de rijke cultuur van het noorden van Nederland en Duitsland.
(klik op de afbeelding)


Orgelkalender
Op 23 maart 2017 werd de Orgelkalender gelanceerd, een maandelijkse uitgave van Erfgoedpartners.
In deze digitale kalender wordt, ter aanvulling op de Orgelagenda, extra informatie gegeven over de (orgel)concerten. Wilt u de kalender ook ontvangen: orgelkalender.nl.

Veel bezoek voor Groningse musea in 2016
Er is onverminderd veel belangstelling voor de musea en andere erfgoedinstellingen in Groningen. Dit blijkt uit de bezoekcijfers, die Erfgoedpartners aan het begin van ieder jaar opvraagt. De goede resultaten zijn ondermeer te danken aan interessante tentoonstellingen als de succesvolle Bowie-tentoonstelling in het Groninger Museum of aan bijzondere evenementen die worden georganiseerd zoals de Historische Dagen bij Landgoed Verhildersum en Winter- en ZomerWelVaart van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Dat musea en andere erfgoedinstellingen steeds meer samenwerking zoeken, bijvoorbeeld met landschapsorganisaties, heeft ook een gunstige invloed op de bezoekcijfers. Hierdoor komt het verhaal van Groningen steeds beter voor het voetlicht en weten de mensen de erfgoedinstellingen steeds beter te vinden.
persbericht
bezoekcijfers

Erfgoededucatietrajecten
Afgelopen jaren hebben Erfgoedpartners en CultuurClick Groningen samengewerkt rond de organisatie van de erfgoedtrajecten in de verschillende gemeenten. CultuurClick verzorgt deze taak vanaf 1 januari 2017 niet meer. In de nieuwe situatie is Erfgoedpartners aanspreekpunt voor zowel erfgoedinstellingen als scholen. De erfgoededucatietrajecten kunt u door middel van deze link vinden.

‘Er zijn talloze haakjes waardoor de erfgoedles vakoverstijgend is’
Onze consulent Erfgoed en Publiek Tineke de Danschutter heeft in februari 2017 een interview gegeven voor de digitale nieuwsbrief van LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) over de erfgoededucatietrajecten.
Lees hier het interview.


Foto: Robin Huisman

Presentatie erfgoededucatietraject Bellingwedde
Op vrijdag 27 januari nam mevrouw Lea van der Tuin, wethouder van de gemeente Bellingwedde, in het Vestingmuseum Oudeschans eerste exemplaar van de erfgoededucatiemap Bellingwedde in ontvangst. Het erfgoedtraject is opgezet door Erfgoedpartners en CultuurClick Groningen in samenwerking met de scholen en de erfgoedinstellingen. Mevrouw Van der Tuin maakte een deel van de les ‘Vestingvondsten Oudeschans’ mee die de leerlingen van de groepen zeven en acht van OBS De Vlonder uit Wedde kregen. Dit lesprogramma maakt deel uit van de erfgoededucatiemap, die speciaal voor de gemeente Bellingwedde is samengesteld. De les startte met een introductie. De wethouder ontving vervolgens de projectmap. Daarna gingen de kinderen aan de slag met een aantal opdrachten.


De nieuwe Zelfzwichter is uit!
Het overkoepelende thema van 2017 is ‘Kijken over de grens’. In het hoofdartikel staan de molenaar en de molen van het Duitse Spetzerfehn centraal. In het tweede artikel vertellen een ervaren molenaar en instructeur en een jonge leerling-molenaar hoe zij omgaan met grenzen. Ook aandacht voor molen Ceres in Spijk. De prachtig gerestaureerde molen wordt omringd door een groeiende gemeenschap van enthousiaste vrijwilligers en belangstellenden. De verdwenen watermolen van klooster Ter Apel wordt belicht in Museale molenvondst. En in de nieuwe rubriek Molentypes over de grens wordt de wipmolen, een molentype dat niet (meer) in de provincie Groningen voorkomt, in Mijnsheerenland (ZH) besproken. Nieuw is ook dat vanaf nu een bijdrage van Molenstichting Midden- en Oost-Groningen wordt opgenomen. Deze eerste keer staat molen De Dellen in de schijnwerpers.
Het tweede nummer van de Zelfzwichter verschijnt in juni en wordt digitaal verstuurd. Meer hierover leest u in het magazine.
Zie www.groningermolenhuis.nl en klik op Zelfzwichter.

Erfgoedloper
Erfgoedloper, de digitale nieuwsbrief van Erfgoedpartners verschijnt iedere twee weken op vrijdag met informatie over de activiteiten van Erfgoedpartners.
Erfgoedloper nr. 135, april 2017


Erfgoed in Zicht voorjaar 2017 boerderij
(klik op de afbeelding)
De provincie Groningen kent een schat aan monumentale boerderijen. Veel boeren kampen echter met schaalvergroting, asbestsanering, krimp, aardbevingen. De Boerderijenstichting Groningen komt al sinds de oprichting in 1991 op voor de belangen van de donateurs en voor het behoud van dit kapitale erfgoed. Het 25-jarig jubileum van de stichting is een mooie gelegenheid om een nummer van Erfgoed inzicht hier aan te wijden. Noordelijke boeren zijn altijd innovatief geweest, en zijn dat nog steeds, laat directeur Stijn van Genuchten van Openluchtmuseum Het Hoogeland in het hoofdartikel zien. Verder stelt een aantal andere musea met landbouwcollecties zich voor. Dat we de nalatenschap van boeren niet alleen in boerderijen terugzien, blijkt uit het verhaal van het orgel in de Grote Kerk in Wildervank.
Wilt u het tijdschrift ook ontvangen: u kunt zich aanmelden voor een gratis abonnement: e-mail. Ook voor kopij kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Het volgende nummer verschijnt in juni 2017.
Wilt u het tijdschrift ook ontvangen: u kunt zich aanmelden voor een gratis abonnement: e-mail. Ook voor kopij kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Het volgende nummer verschijnt in maart 2017.

Boerderij in beeld
Boerderijenstichting Groningen, opgericht in 1991, heeft in het kader van het vijfentwintig jarig bestaan voor dit jaar een uitgebreid jubileumprogramma samengesteld. De Boerderijenstichting Groningen wil daarbij een groter publiek aanspreken dan alleen haar eigen donateurs. Daartoe heeft de stichting samenwerking gezocht met Erfgoedpartners. In het project Boerderij in Beeld staat de historische Groninger boerderij centraal als beeldbepalende factor en cultuurhistorische drager van de identiteit van het Groninger platteland. Samen met verschillende partners worden voor een breed publiek activiteiten georganiseerd, die het publiek kennis laat maken met het agrarisch erfgoed in de provincie. Dat kan niet zonder oog te hebben voor de verschillende actuele ontwikkelingen die er daaromtrent spelen. De historische Groninger boerderijen zijn levend erfgoed: er wordt in gewoond en gewerkt. Dat betekent dat er niet alleen maar aandacht kan worden besteed aan de cultuurhistorie, maar dat de blik ook gericht moet zijn op het heden en de toekomst.

Gevarieerd programma
Op het programma staan onder meer open boerderijenroutes: iedere maand per bus door vijf regio’s; een tentoonstelling in boerderij Warffumer Klooster met een selectie uit de landbouwcollectie van het Openluchtmuseum Het Hoogeland; een foto-expositie in museumboerderij landgoed Verhildersum in Leens; theatervoorstelling Koning van het grasland op locatie bij boerderijen; activiteiten in de stad Groningen in het kader van Open Monumentendag met als thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’; Tocht om de Noord: het project wordt gepresenteerd in één van de boerderijlocaties met tekst en beeld over de geschiedenis van de Groninger boerderijen.
Programma
Artikel in Dagblad van het Noorden

Erfgoed aan tafel
Donderdag 16 maart 2017
Doopsgezinde Kerk Groningen

Op 16 maart luisterden meer dan veertig aanwezigen naar een interessant betoog van Peter Velthuis waarin hij onder andere inging op het succes van het wandelevenement Tocht om de Noord en zijn initiatief tot het opzetten van een Pronkjewailpad, een pad dat onze Groningse kroonjuwelen op een bijzondere wijze zichtbaar wil maken en verbinden.
Lees hier een kort verslag

Cursusprogramma
Ons opleidingsaanbod voor 2016 - 2017 is geconcentreerd rondom het begrip ‘zichtbaarheid’. Hoe kunnen we als organisaties laten zien wat we in huis hebben en hoe kunnen we dat op een goede manier presenteren.
Lees meer...


Culturele Mobiliteit Groningen!
Met de Kunstbus en de Erfgoedbus kunnen basisscholen tegen gereduceerd tarief reizen naar het Groninger Museum en zes erfgoedlocaties in de provincie. De Kunst- en Erfgoedbus is een initiatief van het Groninger Museum en K&C in samenwerking met het Nationaal Bus Museum, Erfgoedpartners, Vrijdag-CultuurClick en de deelnemende instellingen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.