Wie zijn wij?
De Stichting Erfgoedpartners is een slanke, flexibele en ondernemende steuninstelling voor beheerders van cultureel erfgoed. Zij geeft adviezen, organiseert erfgoedontmoetingen en cursussen en ontwikkelt samenwerkingsprojecten op het gebied van instandhouding en beheer van monumenten en collecties presentatie en educatie culturele biografie.

Erfgoedpartners is ontstaan uit de samenwerking van het Museumhuis Groningen en het Groninger Molenhuis (www.groningermolenhuis.nl). Veel culturele activiteiten zijn te vinden op www.cultuurkalendergroningen.nl. De geschiedenis, foto’s en documenten van bestaande en verdwenen molens zijn te zien bij www.groningermolens.nl.
https://www.facebook.com/erfgoedpartners

De museumconsulenten in Nederland zijn verenigd in het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM). Het LCM heeft een eigen website www.museumconsulenten.nl waar alle informatie te vinden is die met het museumwerk te maken heeft. Ook zijn hier voorbeelden van contracten te vinden (vrijwilligerscontracten, bruikleencontracten).
Nieuwe website
Erfgoedpartners werkt aan een nieuwe website. Binnenkort willen wij deze presenteren.

Platform educatie
Op dinsdag 11 juli wordt van 10:00 – 12:00 uur een platform educatie gehouden bij Erfgoedpartners. Op de agenda ondermeer de veranderde structuur van cultuur- en erfgoededucatie in Groningen, de erfgoededucatietrajecten, Oktobermaand Kindermaand, Culturele Mobiliteit en de volgende cursus Erfgoeddocent die vanaf januari begint. Ook komt K&C langs om een toelichting te geven op de CMK regeling. Bent u nog niet aangesloten en wilt u wel worden uitgenodigd: e-mail.

Inspiratiebijeenkomst Maand van de Geschiedenis / Erfgoed aan tafel
dinsdag 20 juni 2017
Remonstrantse Kerk Groningen

Herman Pleij inspireert
Oktobermaand is traditioneel maand van de geschiedenis met lezingen, debatten, colleges, films, festivals, speciale rondleidingen, tentoonstellingen, fietstochten, proeverijen en meer. De landelijke organisatie kiest ieder jaar een thema. In 2017 is dat ‘Geluk’. In samenwerking met het Historisch Nieuwsblad waren twee gerenommeerde sprekers, Ad van Liempt en Herman Pleij (die ook het essay schrijft) bereid een lezing te verzorgen op verschillende provinciale inspiratiebijeenkomsten. Herman Pleij maakte op 20 juni zijn opwachting in Groningen.
lees meer...

Orgelkalender
Op 23 maart 2017 werd de Orgelkalender gelanceerd, een maandelijkse uitgave van Erfgoedpartners.
In deze digitale kalender wordt, ter aanvulling op de Orgelagenda, extra informatie gegeven over de (orgel)concerten. Wilt u de kalender ook ontvangen: orgelkalender.nl.

Veel bezoek voor Groningse musea in 2016
Er is onverminderd veel belangstelling voor de musea en andere erfgoedinstellingen in Groningen. Dit blijkt uit de bezoekcijfers, die Erfgoedpartners aan het begin van ieder jaar opvraagt. De goede resultaten zijn ondermeer te danken aan interessante tentoonstellingen als de succesvolle Bowie-tentoonstelling in het Groninger Museum of aan bijzondere evenementen die worden georganiseerd zoals de Historische Dagen bij Landgoed Verhildersum en Winter- en ZomerWelVaart van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Dat musea en andere erfgoedinstellingen steeds meer samenwerking zoeken, bijvoorbeeld met landschapsorganisaties, heeft ook een gunstige invloed op de bezoekcijfers. Hierdoor komt het verhaal van Groningen steeds beter voor het voetlicht en weten de mensen de erfgoedinstellingen steeds beter te vinden.
persbericht
bezoekcijfers

Erfgoededucatietrajecten
Afgelopen jaren hebben Erfgoedpartners en CultuurClick Groningen samengewerkt rond de organisatie van de erfgoedtrajecten in de verschillende gemeenten. CultuurClick verzorgt deze taak vanaf 1 januari 2017 niet meer. In de nieuwe situatie is Erfgoedpartners aanspreekpunt voor zowel erfgoedinstellingen als scholen. De erfgoededucatietrajecten kunt u door middel van deze link vinden.


Een digitale Zelfzwichter
Het tweede nummer van de Zelfzwichter is digitaal, een primeur in de geschiedenis van dit tijdschrift, met tal van links naar filmpjes en websites.
Speciaal voor dit nummer is bijvoorbeeld door een erfgoedjuf een volksverhaal opgenomen, waarbij de molen Joeswert in Feerwerd figureert als decor. Ook in dit nummer artikelen rond het jaarthema kijken over de grens. Het hoofdartikel vertelt over molens die verhuisden van Groningen naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Molenbouwer Molema uit Heiligerlee heeft veel opdrachtgevers buiten de provincie Groningen. In het artikel aandacht voor de Rügenwalder Mühle, die Molema voor een Rügenwalder vleesbedrijf bouwde. In ‘Een Groninger molen aan de Mississippi’ reizen we figuurlijk af naar Fulton in de Verenigde Staten van Amerika. De Museale molenvondst richt de schijnwerper op een schilderij van twee houtzaagmolens van de hand van de onlangs overleden tekenaar Jan Kruis. Molentypes over de grens belicht deze keer een watermolen in Limburg. Kortom: weer een blad boordevol interessante artikelen.
Het derde nummer van de Zelfzwichter verschijnt in september. Meer hierover leest u in het magazine.
Zie www.groningermolenhuis.nl en klik op Zelfzwichter.

Boerderij in beeld
Boerderijenstichting Groningen, opgericht in 1991, heeft in het kader van het vijfentwintig jarig bestaan voor dit jaar een uitgebreid jubileumprogramma samengesteld. De Boerderijenstichting Groningen wil daarbij een groter publiek aanspreken dan alleen haar eigen donateurs. Daartoe heeft de stichting samenwerking gezocht met Erfgoedpartners. In het project Boerderij in Beeld staat de historische Groninger boerderij centraal als beeldbepalende factor en cultuurhistorische drager van de identiteit van het Groninger platteland. Samen met verschillende partners worden voor een breed publiek activiteiten georganiseerd, die het publiek kennis laat maken met het agrarisch erfgoed in de provincie. Dat kan niet zonder oog te hebben voor de verschillende actuele ontwikkelingen die er daaromtrent spelen. De historische Groninger boerderijen zijn levend erfgoed: er wordt in gewoond en gewerkt. Dat betekent dat er niet alleen maar aandacht kan worden besteed aan de cultuurhistorie, maar dat de blik ook gericht moet zijn op het heden en de toekomst.
Boederij in beeld

Gevarieerd programma
Op het programma staan onder meer open boerderijenroutes: iedere maand per bus door vijf regio’s; een tentoonstelling in boerderij Warffumer Klooster met een selectie uit de landbouwcollectie van het Openluchtmuseum Het Hoogeland; een foto-expositie in museumboerderij landgoed Verhildersum in Leens; theatervoorstelling Koning van het grasland op locatie bij boerderijen; activiteiten in de stad Groningen in het kader van Open Monumentendag met als thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’; Tocht om de Noord: het project wordt gepresenteerd in één van de boerderijlocaties met tekst en beeld over de geschiedenis van de Groninger boerderijen.
Programma
Artikel in Dagblad van het Noorden

Erfgoedloper
Erfgoedloper, de digitale nieuwsbrief van Erfgoedpartners verschijnt iedere twee weken op vrijdag met informatie over de activiteiten van Erfgoedpartners.
Erfgoedloper nr. 141, juli 2017


Erfgoed in Zicht zomer 2017 groen erfgoed
(klik op de afbeelding)
Erfgoed inzicht staat dit keer in het teken van ons groen erfgoed. Van borgtuinen, kloostertuinen, een kok die vertelt over leven en eten met de seizoenen, een interview met kunstschilder Matthijs Röling en een met houtbewerkster (en consulent behoud/beheer bij Erfgoedpartners) Yvonne Nijlunsing over haar werk bij een orgelbouwbedrijf. Verder een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van de expositie Rijk in Groningen, die momenteel in het Groninger Museum te zien is. In een speciaal voor dit doel gemaakte film, vertellen vrijwilligers van de Hortus botanicus in Haren waarom deze tuin hen zo boeit.
Wilt u het tijdschrift ook ontvangen: u kunt zich aanmelden voor een gratis abonnement: e-mail. Ook voor kopij kunt u dit e-mailadres gebruiken.
Het volgende nummer verschijnt in oktober 2017.

Cursusprogramma
Ons opleidingsaanbod voor 2016 - 2017 is geconcentreerd rondom het begrip ‘zichtbaarheid’. Hoe kunnen we als organisaties laten zien wat we in huis hebben en hoe kunnen we dat op een goede manier presenteren.
Lees meer...


Culturele Mobiliteit Groningen!
Met de Kunstbus en de Erfgoedbus kunnen basisscholen tegen gereduceerd tarief reizen naar het Groninger Museum en zes erfgoedlocaties in de provincie. De Kunst- en Erfgoedbus is een initiatief van het Groninger Museum en K&C in samenwerking met het Nationaal Bus Museum, Erfgoedpartners, Vrijdag-CultuurClick en de deelnemende instellingen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Museummagazine 2017-2018
Net als in voorgaande jaren is ook in het Museummagazine 2017-2018 informatie te vinden over musea in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Het aanbod is weer groot en divers: van grote stedelijke musea tot kleinere lokale musea in de provincie. Samen geven zij een beeld van de rijke cultuur van het noorden van Nederland en Duitsland.
(klik op de afbeelding)