Het project Groninger Borgen en Tuinen wil de historische borgtuinen en -tuinarchitectuur in combinatie met borg, omgeving en landschap onder de aandacht brengen van een breed publiek, in het bijzonder omwonenden en inwoners van de provincie, en daarmee de verbinding tussen omgeving, inwoners en borgen versterken. In het verlengde daarvan kunnen de resultaten ook interessant zijn voor toerisme.

Er wordt een nieuwe borgensite opgezet. Deze site, Groningerborgen.nl, is bedoeld om de borgen gezamenlijk en de borgtuinen in het bijzonder onder de aandacht te brengen van een groot publiek aan cultuur- en tuinliefhebbers.
De site wordt gekoppeld aan het digitaal museum/collectiegroningen.

Kaart en brochure

In het verlengde van de site wordt de informatie over borg en tuin ook gebruikt voor een kaart van de Groninger borgen, die de huidige brochure ’16 Groninger borgen’ vervangt. De kaart krijgt een andere opzet met ook hierin meer ruimte voor de tuinen, meer ‘groene’ informatie. Omdat al deze producten tevens interessant zijn voor toerisme komen er meertalige versies van de site en van de borgenkaart.