Ga terug

Dit najaar reeks archeologielezingen

Op donderdag 21 september 2017 verzorgt archeoloog Ernst Taayke de eerste archeologielezing.
Dit is de eerste in een reeks lezingen, die Erfgoedpartners dit najaar organiseert [lees meer]

De lezing van Ernst Taayke zal gaan over De bewoning van het Westerkwartier vanaf de late prehistorie tot in de vroege Middeleeuwen. Taayke geeft een archeologisch overzicht van de bewoning in het Westerkwartier vanaf circa 2000 voor Christus tot 1000 na Christus. Hierbij houdt de archeoloog de grenzen aan van de nieuwe gemeente, dus inclusief Middag-Humsterland. Taayke zal ingaan op de invloed van de zeespiegelstijging in de prehistorie, de laatste bewoners in een vernattend zandgebied, de eerste bewoners van de kwelder en de eerste ontginners van de veengebieden.

De lezing wordt gehouden in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, waarvan Ernst Taayke beheerder is. Iedereen die geïnteresseerd is in archeologie wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 20:00 uur met een inloop met (gratis) koffie en thee vanaf 19:30 uur.

Deze lezing is de eerste in een reeks archeologische lezingen die Erfgoedpartners organiseert in het najaar van 2017. Deze avond is gratis toegankelijk.

Aanmelden