Deze website werd ontwikkeld in opdracht van Erfgoedpartners.

technische realisatie:
Frans Driesens, Groningen

schilderij:
Francine Schrikkema, Huizinge

foto's:
Paul Meek, Groningen