Spinbarg – Groningse volksverhalen op de Familietrouw

Tot 22 oktober ziet en hoort u 12 verhalen, verbeeld door Groningse filmmakers, kunstenaars en muzikanten in het ruim van de Familietrouw, het museumschip van het Veenkoloniaal Museum. In het authentieke roefje, de vroegere leefruimte van de schippersfamilie, kunt u luisteren naar Arnold Veemans muzikale vertolking van het verhaal van de Dollard, ‘Ol Tjoard’.

Tijdens de verhalentournee organiseert Spinbarg, met erfgoedinstellingen en bewoners uit het gebied, tal van activiteiten rond Groningse volksverhalen.

Van vrijdag 15 t/m zondag 17 september ligt de Familietrouw naast het gemeentehuis in Wedde. Op zaterdagmiddag kunt u meedoen aan een wandeling van burcht Wedde naar de Giezelbaarg met verhalen, muziek en poëzie. Op zondagmiddag zijn er rondvaarten door Wedderbergen met muziek van Marlene Bakker en Bernard Gepken en verhalen van Henk Opheikens.

Van vrijdag 22 t/m zondag 24 september ligt de Familietrouw in Termunterzijl.

Van vrijdag 29 september t/m zondag 1 oktober ligt de Familietrouw in Briltil en kunt u de voorstelling aan boord bezoeken.

Op 3 en 4 oktober ligt Spinbarg in de haven van Leek.

Van vrijdag 6 t/m zondag 8 oktober ligt de Familietrouw in het haventje van Warffum.

Van vrijdag 13 t/m zondag 15 oktober ligt de Familietrouw in Zoutkamp, aan de kade voor het Visserijmuseum, Reitdiepskade 11.

Van vrijdag 20 t/m zondag 22 oktober ligt de Familietrouw in Stadskanaal, ter hoogte van de Eurobrug.

Voor meer informatie en een actueel programma kunt u terecht op http://www.spinbarg.nl/

Materiaal Wedde:

Vaartochten Wedderbergen

Poster Wedde

Wandelen naar de Giezelbaarg

Persbericht Wedde

Materiaal Termunterzijl:

Persbericht Termunterzijl

Burgemeestersactie Oktobermaand Kindermaand 2017

De burgemeesters in Groningen zijn er weer klaar voor. Vanaf woensdag 13 september melden zij zich bij een school in hun gemeente voor de officiële start van Oktobermaand Kindermaand 2017. Deze keer lezen zij aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 een spannend verhaal voor, waarin de piraat Christiaan Störtebeker (overigens een historisch figuur) een hoofdrol vervult.

Dat de burgemeesters een spannend verhaal lezen, is niet toevallig. Voor het eerst is aan Oktobermaand Kindermaand een thema gekoppeld. Het thema voor 2017 is ‘Griezelen’, waarmee het evenement aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek. Instellingen zijn vrij dit thema toe te passen bij de te organiseren activiteiten.

Als alles volgens wens verloopt zal daarna het memoryspel gespeeld kunnen worden, dat Erfgoedpartners heeft laten maken. Dit spel is opgedeeld in twee delen en is geschikt gemaakt voor kinderen van 4-8 jaar en voor kinderen van 9-12 jaar. Op de kaartjes staan voorwerpen, die in erfgoedinstellingen in Groningen te zien zijn. Tot slot van hun bezoek delen de burgemeesters de stempelkaart uit, die nieuw is dit jaar.

OMKM 2017 Burgemeesters en scholen

Stempelkaart
Op de achterkant van de stempelkaart is ruimte voor vier stempels. Kinderen kunnen bij een bezoek aan de instellingen in de maand oktober, een stempel vragen. Wanneer er vier stempels zijn verzameld, kan de prijs, het memoryspel, worden opgehaald bij een locatie in de buurt. Een lijst met ophaallocaties is vanaf 1 oktober te raadplegen op de website van Erfgoedpartners: www.erfgoedpartners.nl.

Spinbarg
Net als vorig jaar is er voor gekozen de burgemeesters bij de start van Oktobermaand Kindermaand een volksverhaal te laten voorlezen. Erfgoedpartners voert namelijk met Productiehuis Spinbarg, in samenwerking met erfgoedinstellingen in de provincie, een groot project rond Groningse volksverhalen uit: Spinbarg. Het project beoogt oude Groningse volksverhalen voor het nageslacht te bewaren maar wil dat op een eigentijdse manier doen. Zo worden op locatie met en voor bewoners van het gebied (jong en oud) allerlei activiteiten georganiseerd rond het thema volksverhalen: voorstellingen, concerten, wandelingen en dergelijke. Hierbij worden diverse filmmakers, kunstenaars en muzikanten uit de omgeving ingeschakeld die de volksverhalen op een bijzondere manier verbeelden: door middel van animatie, videokunst, poppenfilms of als bijzondere kijkdoos en een tournee over water met het museumschip ‘ De Familietrouw’ van het Veenkoloniaal Museum. Het schip is inmiddels op tournee. Raadpleeg de website (www.spinbarg.nl) voor de ligplaatsen.

Oktobermaand Kindermaand is de maand waarin er heel veel creatieve en spannende activiteiten zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Op een laagdrempelige manier maken zij kennis met culturele instellingen in de provincie. Op alle zaterdagen en zondagen in oktober worden er verschillende speciale activiteiten aangeboden. Aan Oktobermaand Kindermaand doet weer een keur aan instellingen mee. Het programma is vanaf 13 september te raadplegen via de websites www.kindermaand.nl en www.cultuurkalendergroningen.nl.

Behalve voor de burgemeesters is Oktobermaand Kindermaand inmiddels ook voor scholen en culturele instellingen een begrip geworden. Voor culturele instellingen als musea bijvoorbeeld, die vaak door vrijwilligers worden geleid, is het evenement een prachtige middel om aan educatie te doen.

Oktobermaand Kindermaand wordt in Groningen georganiseerd door Erfgoedpartners. Organisatie is mede mogelijk dankzij de inzet van gemeenten, de culturele instellingen, de scholen.

Dit najaar reeks archeologielezingen

Op donderdag 21 september 2017 verzorgt archeoloog Ernst Taayke de eerste archeologielezing.
Dit is de eerste in een reeks lezingen, die Erfgoedpartners dit najaar organiseert [lees meer]

De lezing van Ernst Taayke zal gaan over De bewoning van het Westerkwartier vanaf de late prehistorie tot in de vroege Middeleeuwen. Taayke geeft een archeologisch overzicht van de bewoning in het Westerkwartier vanaf circa 2000 voor Christus tot 1000 na Christus. Hierbij houdt de archeoloog de grenzen aan van de nieuwe gemeente, dus inclusief Middag-Humsterland. Taayke zal ingaan op de invloed van de zeespiegelstijging in de prehistorie, de laatste bewoners in een vernattend zandgebied, de eerste bewoners van de kwelder en de eerste ontginners van de veengebieden.

De lezing wordt gehouden in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, waarvan Ernst Taayke beheerder is. Iedereen die geïnteresseerd is in archeologie wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 20:00 uur met een inloop met (gratis) koffie en thee vanaf 19:30 uur.

Deze lezing is de eerste in een reeks archeologische lezingen die Erfgoedpartners organiseert in het najaar van 2017. Deze avond is gratis toegankelijk.

Aanmelden

Excursies vol!

De excursies Boerderij in beeld op 16 september en 7 oktober zijn beide volgeboekt.
Met het project Boerderij in beeld geven Erfgoedpartners en de Boerderijenstichting Groningen stof tot nadenken over de boerderij als cultuurhistorisch icoon van het Groninger platteland. Met excursies, een fototentoonstelling en diverse randprogramma’s maakt het publiek kennis met heden, verleden èn toekomst van de Groninger boerderijen. Doel van Boerderij in Beeld is bij te dragen aan een grotere bewustwording en het stimuleren van het debat over de aanblik van het Groningse platteland en zijn boerderijen.  

Achtergrond

Groningen kent een lange agrarische geschiedenis, waar de vele historische boerderijen van getuigen. Deze boerderijen zijn levend erfgoed: ze zijn in gebruik en er wordt gewoond en gewerkt. Maar dit erfgoed staat onder druk, niet alleen door agrarische ontwikkelingen maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen als krimp en leegstand, energietransitie, aardbevingen en asbestsanering. Hoe gaan we om met deze vraagstukken en hoe combineren we behoud van het erfgoed met ontwikkelingen gericht op de toekomst? Hoe houden we samen het Groninger platteland aantrekkelijk èn leefbaar?

 

Programma

Het project Boerderij in Beeld is op 6 mei van start gegaan en duurt tot diep in het najaar. Iedere maand, tot en met oktober, vindt er een open Boerderijenroute plaats, waarbij boerderijen hun deuren openen voor deelnemers aan de excursie. In mei en juni volgt een wekelijkse wandelexcursie in samenwerking met Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Na de zomer staat onder meer op landgoed Verhildersum een fototentoonstelling op stapel van fotografen Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte. Zij gingen beiden met de opdracht op pad om het hedendaagse leven op een Groninger boerderij in al haar facetten vast te leggen.

Het volledige programma is te vinden op de website www.boerderij-in-beeld.nl