Nieuwe borgenbrochure

Er is een nieuwe borgenbrochure: ‘Groninger borgen en tuinen’. Het is de opvolger van de borgenbrochure, die in 2001 voor het eerst verscheen. Het boekje is uitgebreid en bevat nu 35 pagina’s met informatie over vijftien Groninger borgen en hun tuin. Binnenkort verschijnen van het boekje ook een Engelse en een Duitse versie. Het boekje is (binnenkort) verkrijgbaar bij ondermeer de (museale) borgen voor € 2,00 per stuk. Het is ook af te halen bij Erfgoedpartners.

 

 

Oktober: kindermaand en geschiedenismaand

Ieder jaar is oktober Kindermaand èn maand van de geschiedenis.

Gedurende de maand oktober kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd samen met hun (groot)ouders in contact komen met kunst en cultuur. Veel instellingen organiseren voor de weekenden van oktober extra activiteiten voor kinderen die voor hen gratis zijn, maar waarvoor de begeleiders betalen. De afgelopen jaren hebben steeds meer instellingen in Groningen ontdekt hoe leuk het is om mee te doen aan dit evenement, dat ook in Drenthe en Friesland plaatsheeft.

Na het zoet van vorig jaar met het thema Geluk keert de Maand van de Geschiedenis dit jaar terug naar tijden van oproer en verzet. Van geschreeuw, kruitdampen, hoefgetrappel en fakkels tot stil protest. Van massabewegingen, opruiende pamfletten en de barricaden – en voorzichtig opereren in de illegaliteit. Tijden van onvrede en verdeling, maar ook van optimisme en eendracht. Van durf en de kracht om door te breken, én van onderdrukking, verraad en moord. Van Spartacus tot de Beeldenstorm en van de vergissing van Troelstra tot het verboden Catalaanse referendum: oktober 2018 staat in het teken van Opstand. Meer informatie en aanmelden, zie https://www.maandvandegeschiedenis.nl/.

Vierde Abt Emo Lezing door Piet Hein Donner

Op zaterdag 7 juli sprak mr. J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State, de vierde Abt Emo lezing uit waarin hij op zoek gaat naar de waarde van een gemeenschappelijk gevoeld rechtssysteem tegenover het recht van de sterkste. Het startpunt voor de zoektocht van Donner is de historische persoon Abt Emo, die in 1212 vanuit Wittewierum naar de paus in Rome was gereisd om bij de destijds machtigste mens op aarde zijn recht te halen. Daarvoor heb je vertrouwen nodig in een rechtssysteem dat universeel aanvaard wordt. Donner stelt zich de vraag of Emo nu nog zou gaan en waar hij naartoe zou gaan.

In het betoog van Donner dringen de vergelijkingen met de huidige samenleving zich op zoals de Groningers en de aardgaswinning of de Nederlandse regering rondom de MH17. In een historisch-filosofisch onderbouwd betoog legt Donner veel dwarsverbanden tussen de wereld van Emo rondom 1200 en de eeuwen daarna. Hij plaatst Emo tegen de achtergrond van zijn tijd en ziet bij hem een ontluikend individualisme tegenover de waarden van de samenleving om hem heen. Dit thema trekt Donner door naar de huidige tijd, waarin iedereen zijn eigen waarheid kan beleven en de digitalisering dit proces versterkt. Toch spreekt Donner ook van hoop: ergens voor gaan omdat het goed is, niet vanwege de kans op slagen maar in de zekerheid dat iets zinvol is.

Op 7 juli is het exact 806 jaar geleden dat Abt Emo na een enerverende reis in Wittewierum terugkwam. Reden om in de kerk en op de wierde mensen te laten genieten van een interessante lezing en een gemeenschappelijke maaltijd. De tweejaarlijkse Abt-Emo lezing is een initiatief van de plaatselijke commissie van de kerk van Wittewierum, Erfgoedpartners en de schrijfster Ynskje Penning. De initiatiefnemers willen om de twee jaar rond 7 juli een lezing organiseren die geënt is op één van de drie deugden van de beroemde abt: spiritueel, intellectueel en rechtvaardig.

Een samenvatting van de lezing kunt u hier vinden. Wilt u de lezing in een fraai vormgegeven brochure terug lezen? De brochure is te bestellen bij Erfgoedpartners. De kosten bedragen € 8,- per stuk, exclusief verzendkosten.
Ook de brochures van de vorige Abt Emo lezingen zijn nog te verkrijgen:

2012    Ynskje Penning-van Staalduinen ‘De enerverende afloop van Emo’s klooosterstichting’
2014    Frank Westerman ‘Open brief aan Arjen Robben’
2016    Rik Torfs ‘Reizen en het kleine verschil’

Voor 1 cahier betaalt men € 8,-, voor twee € 15,-; voor drie € 22,- en voor vier € 25,-. (exclusief verzendkosten)

Gebruik de onderstaande knop om een bestelling door te geven.

Nieuwe privacywet (AVG): informatiebijeenkomst en stappenplan

Nieuwe privacywet (AVG): informatiesessie en stappenplan op 25 juni a.s. voor musea en andere erfgoed- en culturele organisaties
Op maandag 25 juni aanstaande wordt bij Erfgoedpartners van 9:00 tot 11:45 uur een informatieochtend gehouden over de nieuwe privacywet Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe u deze in de praktijk kunt brengen in uw museum, erfgoedorganisatie of andere culturele instelling.

Vanaf 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. De wet is van toepassing op alle organisaties, ook op stichtingen en verenigingen.  De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de nieuwe situatie hebben organisaties een grotere verplichting om verantwoording af te leggen over de persoonsgegevens die zij verwerken en hoe zij de veiligheid daarvan waarborgen. Denk bij persoonsgegevens bijvoorbeeld aan gegevens van bezoekers, vrienden, medewerkers of het mailingbestand van uw nieuwsbrief.

Opzet
Heeft u zich nog niet kunnen verdiepen in de wet of heeft u nog vragen over de toepassing? Jurist en AVG-specialist Peter Millenaar vertelt u deze ochtend waar het in de kern van de AVG om draait en bespreekt een praktisch stappenplan met u waarmee u na de sessie zelf aan de slag kunt om uw organisatie waar nodig aan te passen aan de nieuwe wet.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het formulier hier. Aan het bijwonen van deze informatiesessie zijn geen kosten verbonden.

Datum: 25 juni – 9:00 / 11:45 uur

Locatie: Erfgoedpartners