Bijeenkomsten

Inspiratiebijeenkomst Maand van de Geschiedenis

Nelleke Noordervliet en Marchien den Hertog komen op 5 april naar de Inspiratiebijeenkomst Maand van de Geschiedenis in de Lutherse Kerk in Groningen om erfgoedorganisaties in Noord-Nederland te inspireren activiteiten te ontwikkelen rond het thema: Opstand.

Op het programma staat een panelgesprek waarin drie historici met elkaar in gesprek gaan over opstand in historisch perspectief. In het panel zitten essayist van dit jaar Nelleke Noordervliet, historicus en journalist Marchien den Hertog en historicus en archivaris Jona van Keulen. Mevrouw Van Keulen zal daarnaast kort ingaan op de geschiedenis van de Lutherse Kerk. U kunt deelnemen aan een workshop rond programmering of publieksgericht schrijven. We sluiten af met een toepasselijk avondmaal: een Catalaans walking dinner.

Deze regionale inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd voor de regio Noord Nederland in samenwerking met Historisch Nieuwsblad en Erfgoedpartners.

De kosten voor deelname bedragen € 15,- per persoon voor het avondeten en de drankjes. Wilt u de kosten vooraf overmaken op bankrekeningnummer NL32TRIO 0784 8534 28 ten name van Stichting Erfgoedpartners te Groningen?

Schrijf uzelf en uw collega’s in vóór 27 maart via deze link.

Datum: 5 april 16.00 - 20.00 uur

Locatie: Lutherse Kerk

Cursussen

Cursus Erfgoedjuf/meester

K&C en Erfgoedpartners (Groningen) gaan in mei 2018 samen de cursus erfgoedjuf en –meester aanbieden.

Met de cursus worden erfgoedjuffen en erfgoedmeesters opgeleid, die in staat zijn een brug te slaan tussen cultuuronderwijs en cultureel erfgoed. Ze geven scholen en erfgoedinstellingen inspirerende input, brengen verbindingen tot stand en zorgen ervoor dat erfgoedprojecten een goede basis in de uitvoering krijgen.

Er is plaats voor 10 cursisten. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een Pabo-opleiding met onderwijsbevoegdheid of een Educatieve Master hebben. De kosten voor deelname zijn €150. De cursus wordt deels bij Erfgoedpartners in Groningen, deels bij K&C in Assen en deels op locatie gegeven.

De cursus bestaat uit tien theoretische lessen en een praktijkopdracht. Het theoretische deel zal wekelijks worden gegeven van 9 mei tot en met 4 juli op de woensdagmiddagen van 16.30 uur tot 18.30 uur. De praktijkopdracht, de beoordeling en de uitreiking van de certificaten vindt plaats na de zomervakantie.

Een greep uit de onderwerpen die tijdens de cursus behandeld zullen worden:

  1. Wat is cultureel erfgoed?
  2. De zakelijke kant van het zijn van erfgoeddocent.
  3. Het werk van de consulent, wie ie waarvoor verantwoordelijk in Groningen en Drenthe?
  4. Verschillende disciplines in de erfgoedsector
  5. De Groninger Canon en de Canon van Drenthe
  6. Digitale middelen
  7. Het verwerven van opdrachten
  8. De CMK regeling
  9. Het verzorgen van een rondleiding

Aan deze cursus werken diverse mensen van onderwijs- en erfgoedinstellingen mee. De voorlopige thema’s, data en tijden vindt u in onderstaande planning. Interesse? Meldt u aan via onderstaand formulier.

Planning Cursus Erfgoeddocent publicatie

Datum: April 2018

Aanmelden

Cursus Molengids 2018

Meer en meer molens in Groningen ontvangen publiek. Deels komt dat door erfgoededucatietrajecten van Erfgoedpartners en Oktobermaand Kindermaand. Maar ook de Nationale Molendag in mei en het Groninger Molenweekend in juni weten steeds meer bezoekers te genereren. Om de molenaar te helpen bij het ontvangen van publiek, kunnen molengidsen een belangrijke rol vervullen. Erfgoedpartners leidt al meer dan tien jaar molengidsen op. De cursus bestaat uit vijf zaterdagen en een afsluitende ochtend. Molengidsen beschikken over basiskennis van molens, kunnen bezoekers veilig rondleiden en zij organiseren in samenwerking met de molenaar activiteiten in en rondom de molen.

Data: vijf zaterdagen: 10, 17, 24, 31 maart en 7 april 2018 en een afsluitende ochtend
Tijd: 10:00 – 13:00 uur
Locatie: Noordbroek (Molenstichting Midden- en Oost-Groningen)
Docenten: Tom Heyne (consulent Erfgoedpartners) en Arjen Strijkstra (molenaar)
Kosten: € 75,- per persoon inclusief cursusmateriaal en koffie/thee
Aanmelden: uiterlijk 1 maart 2018

Datum: 10 maart t/m 7 april 2018

Locatie: Molen De Noordstar, Molenlaan 3, 9735 TB Noordbroek

Aanmelden

Cursusprogramma 2017-2018

De erfgoedsector is een belangrijke speler op het gebied van leefbaarheid, economie, onderwijs, toerisme en de inrichting van het landschap. Dat is niet altijd en overal even goed zichtbaar. Hoe kunnen we als organisaties laten zien wat we in huis hebben en hoe kunnen we dat op een goede manier presenteren. Zowel voor het brede publiek als voor het onderwijs. Hiervoor hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld, van algemene bijeenkomsten en platforms tot gerichte cursussen. Als u hierbij niet vindt wat u zoekt, kunnen we in overleg met u cursussen op maat aanbieden.

Het cursusprogramma voor 2017-2018 vindt u onder dit bericht.