Cursussen

Cursusprogramma 2018-2019

De erfgoedsector is een belangrijke speler op het gebied van leefbaarheid, economie, onderwijs, toerisme en de inrichting van het landschap. Dat is niet altijd en overal even goed zichtbaar. Hoe kunnen we als organisaties laten zien wat we in huis hebben en hoe kunnen we dat op een goede manier presenteren? Zowel voor het brede publiek als voor het onderwijs? Hiervoor hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld. Als u hierbij niet vindt wat u zoekt, kunnen we in overleg met u cursussen op maat aanbieden.

Het cursusprogramma voor 2018-2019 vindt u onder dit bericht.

Aanmelden

Evenementen

Oktobermaand Kindermaand 2018

Graag nodigen wij u uit mee te doen aan Oktobermaand Kindermaand. Gedurende de maand oktober kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd samen met hun (groot)ouders in contact komen  met kunst en cultuur. Veel instellingen organiseren voor de weekenden van oktober extra activiteiten voor kinderen die voor hen gratis zijn, maar waarvoor de begeleiders betalen. De afgelopen jaren hebben steeds meer instellingen in Groningen ontdekt hoe leuk het is om mee te doen aan dit evenement, dat ook in Drenthe en Friesland plaatsheeft.

Het aantal deelnemende instellingen is in de loop der jaren gestaag gegroeid. Zo deden vorig jaar musea, molens, borgen, bibliotheken, muziekscholen en natuur- en milieuorganisaties mee. Graag willen wij u (ook voor dit jaar) uitnodigen deel te nemen aan Oktobermaand Kindermaand 2018.

U kunt meedoen door één of meerdere kinderactiviteiten aan te bieden in de weekenden van oktober. Ook kunt u samenwerking zoeken met een culturele instelling uit de buurt. Denk daarbij aan een muziekschool, dansschool, theater, bibliotheek en dergelijke. Daarmee bevorder je dat bezoekers zich op één locatie kunnen richten, waar alle betrokken instellingen van kunnen profiteren.

U hoeft niet alle weekenden mee te doen. U kunt ervoor kiezen om één of meerdere zaterdagen of zondagen van oktober activiteiten aan te bieden. Deze activiteiten zijn dan gratis voor kinderen. Voor ouders en andere begeleiders geldt in principe dat zij gewoon entree betalen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om ook hen vrij entree te verlenen.

U kunt van ons verwachten dat we alle kinderen in Groningen via de scholen persoonlijk uitnodigen om deel te nemen. Onze collega’s in Friesland en Drenthe zullen hetzelfde doen. Door de gemeenschappelijke website kunnen de kinderen uit Groningen, Friesland en Drenthe het gehele aanbod inzien en een keuze maken. Wij zorgen voor de gemeenschappelijke publiciteit, maar u kunt natuurlijk ook voor uw eigen activiteit aandacht vragen.

Vorig jaar hebben wij de stempelkaart geïntroduceerd. Dit jaar kunnen de kinderen stickers verzamelen. De bedoeling is dat zij in de maand oktober na afloop van hun bezoek aan een instelling één sticker krijgen op de stickerkaart. Als de kaart vol is, mogen ze als beloning het kaartspel Collectie Groningen afhalen op een van de locaties die onze website www.erfgoedpartners.nl worden bekendgemaakt. De stickers en ander (promotie)materiaal zullen wij later dit jaar aan de deelnemende instellingen verstrekken.

Wij hopen dat u (weer) mee zult doen met Oktobermaand Kindermaand en bieden hier de mogelijkheid u online aan te melden. Het is prettig als wij uw aanmelding zo spoedig mogelijk ontvangen omdat wij uw activiteit dan mee kunnen nemen in de publiciteit. Wanneer u vragen heeft of behoefte heeft aan advies, kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Wij helpen u graag verder.

(Mocht u het aanmeldformulier niet online willen invullen, maar bijvoorbeeld per post of email willen inzenden, dan vindt u hieronder het formulier in word-format.)

Datum: Oktober 2018

Aanmelden

Lezingen

Abt Emo Lezing door Piet Hein Donner

De bekende jurist en vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner zal op zaterdag 7 juli de vierde Abt Emo lezing verzorgen in het kerkje van Wittewierum. In zijn lezing met de titel ‘Zou Emo nu nog gaan? En waarheen?’ zoekt Donner naar de waarde van een gemeenschappelijk gevoeld rechtssysteem tegenover het recht van de sterkste. Waar vind je recht dat ook door anderen wordt geaccepteerd?

De lezing begint om 15:00 uur. De kosten voor deelname bedraag €10,00 voor de lezing. Na de lezing wordt er een ‘middeleeuwse’ maaltijd geserveerd, de kosten hiervoor bedragen €15,00.

De Abt Emo lezing is een initiatief van de plaatselijke commissie van de kerk van Wittewierum, Erfgoedpartners en van schrijfster, beeldhouwster en historica Ynskje Penning. Zij schreef ondermeer de succesvolle roman ‘Emo’s labyrint’. Daarin beschrijft zij de reis van abt Emo, in de winter van 1211, naar Rome om zijn conflict met de bisschop van Munster voor te leggen aan de paus. Hij werd in het gelijk gesteld en keerde in juli 1212 terug naar Wittewierum. Vanaf de eerste lezing in 2012, die het 800-jarig jubileum markeerde, wordt iedere twee jaar een lezing georganiseerd.

Let op: de lezing is vol. Daarom zullen nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst worden. Mail met info@erfgoedpartners.nl of bel op 050-3130052 om te vragen of er nog plaats is.

Datum: 7 juli 2018

Locatie: Kerk van Wittewierum

Platforms

Werkbezoek Klooster Ter Apel vanuit Platform Educatie

Op 2 november wordt in Klooster Ter Apel een werkbezoek vanuit het platform educatie georganiseerd. Het programma bestaat ondermeer uit een lezing door Anja Sinnige, docent aan de Hanzehogeschool (PABO). Zij geeft colleges geschiedenis, aardrijkskunde en kennis van geestelijke stromingen en begeleidt  studenten in de beroepspraktijk. Ook is zij onderwijsadviseur. Anja is schrijfster van het boek ‘Historisch bewustzijn op de basisschool’. In haar lezing zal dit boek centraal staan. De bijeenkomst begint met een korte rondgang door de kloostervertrekken.

Omdat wij denken dat deze bijeenkomst niet alleen interessant is voor platformdeelnemers, stellen wij deze bijeenkomst open voor geïnteresseerden. Deelname is gratis. Wel dient u zich vooraf aan te melden. Per instellingen kunnen meerdere mensen worden aangemeld. Om zoveel mogelijk instellingen de kans te geven mee te doen, willen we het aantal deelnemers per instelling beperken tot maximaal twee a drie. Er kunnen maximaal 40 deelnemers geplaatst worden.

Datum: 2 november - 10.00 uur - 13.00 uur

Locatie: Klooster Ter Apel

Aanmelden