Bijeenkomsten

Informatiebijeenkomst nieuwe privacywet (AVG)

Nieuwe privacywet (AVG): informatiesessie en stappenplan op 11 juni a.s. voor musea en andere erfgoed- en culturele organisaties
Op maandag 11 juni aanstaande wordt bij Erfgoedpartners van 9:00 tot 11:45 uur een informatieochtend gehouden over de nieuwe privacywet Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe u deze in de praktijk kunt brengen in uw museum, erfgoedorganisatie of andere culturele instelling. 

Vanaf 25 mei 2018 treedt de AVG in werking. De wet is van toepassing op alle organisaties, ook op stichtingen en verenigingen.  De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de nieuwe situatie hebben organisaties een grotere verplichting om verantwoording af te leggen over de persoonsgegevens die zij verwerken en hoe zij de veiligheid daarvan waarborgen. Denk bij persoonsgegevens bijvoorbeeld aan gegevens van bezoekers, vrienden, medewerkers of het mailingbestand van uw nieuwsbrief.

Opzet
Heeft u zich nog niet kunnen verdiepen in de wet of heeft u nog vragen over de toepassing?  Jurist en AVG-specialist Peter Millenaar vertelt u deze ochtend waar het in de kern van de AVG om draait en bespreekt een praktisch stappenplan met u waarmee u na de sessie zelf aan de slag kunt om uw organisatie waar nodig aan te passen aan de nieuwe wet.

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 4  juni aanmelden via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Aan het bijwonen van deze informatiesessie zijn geen kosten verbonden.

(fotografie in header: Anton Tiktak, Arte del Norte)

Datum: 11 juni - 9:00 / 11:45 uur

Locatie: Erfgoedpartners

Aanmelden

Cursussen

Cursusprogramma 2017-2018

De erfgoedsector is een belangrijke speler op het gebied van leefbaarheid, economie, onderwijs, toerisme en de inrichting van het landschap. Dat is niet altijd en overal even goed zichtbaar. Hoe kunnen we als organisaties laten zien wat we in huis hebben en hoe kunnen we dat op een goede manier presenteren. Zowel voor het brede publiek als voor het onderwijs. Hiervoor hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld, van algemene bijeenkomsten en platforms tot gerichte cursussen. Als u hierbij niet vindt wat u zoekt, kunnen we in overleg met u cursussen op maat aanbieden.

Het cursusprogramma voor 2017-2018 vindt u onder dit bericht.

 

Evenementen

Groninger Molenweekend 2018

Op 9 en 10 juni vindt het Groninger Molenweekend plaats. Onder het motto ‘Door weer en wind’ wordt dit jaar de aandacht gevestigd op het molenaarschap van toen en nu. In december 2017 kreeg het ambacht de welverdiende status van werelderfgoed op de Unescolijst. Deze positieve aandacht willen we inzetten om nieuwe molenaars voor de toekomst te werven. Welke stoere mannen en vrouwen durven het aan: door weer en wind de molen aan het werk zetten. Tijdens het Groninger Molenweekend laten de molenaars zien wat er zo mooi is aan hun vak. Hier is een overzicht van de activiteiten te vinden.

Datum: 9 - 10 juni 2018

Platforms

Platform Educatie

Datum: 29 mei, 10:00 - 12:00

Locatie: Lopende Diep 8, Groningen

Aanmelden