Bijeenkomsten

Erfgoed aan tafel

Enkele keren per jaar organiseert Erfgoedpartners Erfgoed aan tafel. De formule is eenvoudig: een interessante spreker, een maaltijd, en elkaar ontmoeten. De afgelopen jaren waren al te gast Peter Vroege, uitgever van de culturele atlas, Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, Erik Neef van ANWB Noord, Fleur Gräper, gedeputeerde cultuur van de provincie Groningen, Peter Velthuis, bedenker van het wandelevenement Tocht om de Noord en Herman Pleij over het thema van de Maand van de Geschiedenis 2017: Geluk. De kosten voor deelname zijn gering: € 15,- per persoon, inclusief maaltijd.

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Oude Boteringestraat, Groningen

Aanmelden

Cursussen

Cursusprogramma 2016-2017

De erfgoedsector is een belangrijke speler op het gebied van leefbaarheid, economie, onderwijs, toerisme en de inrichting van het landschap. Dat is niet altijd en overal even goed zichtbaar. Hoe kunnen we als organisaties laten zien wat we in huis hebben en hoe kunnen we dat op een goede manier presenteren. Zowel voor het brede publiek als voor het onderwijs. Hiervoor hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld, van algemene bijeenkomsten en platforms tot gerichte cursussen. Als u hierbij niet vindt wat u zoekt, kunnen we in overleg met u cursussen op maat aanbieden.

Excursies

Boerderij in beeld

Boerderij in beeld
In het kader van het project Boerderij in beeld worden verschillende excursies georganiseerd. Er staan dit jaar nog twee gepland.
16 september De Marne
De route voert langs enkele boerderijen in De Marne die nog agrarisch in gebruik zijn. U krijgt een kijkje achter de schermen van het boerenbedrijf en een gids vertelt u meer over de historie van de families die de boerderijen bewoonden. Onderweg is er een koffie/theepauze bij biologisch landbouwbedrijf Landgoud.
Opstapplek is de parkeerplaats bij station Winsum, vertrektijd is 13.00 uur en u bent rond 17.30-18.00 uur daar weer terug.

Kosten zijn 25 euro per persoon. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL32 TRIO 0784 8534 28 ten name van Stichting Erfgoedpartners te Groningen onder vermelding van ‘boerderijenroute 16 september 2017’.

7 oktober Westerwolde en de Veenkoloniën

Deze busrit bieden we aan in samenwerking met De Verhalen van Groningen die in het kader van de Maand van de Geschiedenis historische busritten langs Gronings erfgoed organiseert.

De Keenbus, een museale bus van het Nationaal Busmuseum, voert u langs de mooiste plekken en u krijgt onderweg uitleg over landschap en boerderijen.

In het buurtschap Weende wordt een boerderij bezocht van het Westerwoldse type. De lunch is in het Streekhistorische Centrum Stadskanaal, gevestigd in villa Huize ter Marse, waar de geschiedenis van de streek wordt getoond. ’s Middags voert de route langs Veenkoloniale boerderijen. Er wordt een bezoek gebracht aan een monumentale boerderij in Stadskanaal. Tot slot gaat de excursie naar een voormalige kloosterboerderij in Muntendam. Hier is een akkerbouwbedrijf gevestigd met veel aandacht voor agrarisch natuurbeheer.

De kosten bedragen € 25,- per persoon. Wilt u dit vooraf overmaken op bankrekening NL32 TRIO 0784 8534 28 ten name van Stichting Erfgoedpartners te Groningen onder vermelding van ‘boerderijenroute 7 oktober 2017 ‘.

Lezingen

Abt Emo lezingen

Sinds 2012 organiseren Erfgoedpartners en schrijfster Ynskje Penning om het jaar een Abt Emo lezing. Aanleiding was dat het in 2012 800 geleden was dat abt Emo naar Rome toog om zijn conflict met de bisschop van Münster voor te leggen aan de Paus. De eerstvolgende lezing is in juli 2018.