Cursussen

Cursus Erfgoedjuf/meester

K&C en Erfgoedpartners (Groningen) gaan in 2018 samen de cursus erfgoedjuf en –meester aanbieden.

Met de cursus worden erfgoedjuffen en erfgoedmeesters opgeleid, die in staat zijn een brug te slaan tussen cultuuronderwijs en cultureel erfgoed. Ze geven scholen en erfgoedinstellingen inspirerende input, brengen verbindingen tot stand en zorgen ervoor dat erfgoedprojecten een goede basis in de uitvoering krijgen.

Er is plaats voor 10 cursisten. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een Pabo-opleiding met onderwijsbevoegdheid of een Educatieve Master hebben. De kosten voor deelname zijn naar schatting €150. De cursus wordt deels bij Erfgoedpartners in Groningen, deels bij K&C in Assen en deels op locatie gegeven.

De cursus bestaat uit 10 lessen. Een greep uit de onderwerpen: 1. wat is cultureel erfgoed; 2. wie zorgt ervoor? mensen uit de praktijk; 3. erfgoed en identiteit; 4. erfgoededucatie: een overzicht (inclusief subsidiestromen); 5. hoe kom ik aan opdrachten; 6. voorbeelden van projecten (de provincie in); 7. koppelen theorie en praktijk, uitmondend in een erfgoededucatieproject. Aan deze cursus werken diverse mensen van onderwijs- en erfgoedinstellingen mee. Data en thema voor de cursus vindt u onderaan deze pagina. Nu al interesse? Meldt u aan via onderstaand formulier.

Datum: Januari 2018

Aanmelden

Cursusprogramma 2017-2018

De erfgoedsector is een belangrijke speler op het gebied van leefbaarheid, economie, onderwijs, toerisme en de inrichting van het landschap. Dat is niet altijd en overal even goed zichtbaar. Hoe kunnen we als organisaties laten zien wat we in huis hebben en hoe kunnen we dat op een goede manier presenteren. Zowel voor het brede publiek als voor het onderwijs. Hiervoor hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld, van algemene bijeenkomsten en platforms tot gerichte cursussen. Als u hierbij niet vindt wat u zoekt, kunnen we in overleg met u cursussen op maat aanbieden.

Het cursusprogramma voor 2017-2018 vindt u onder dit bericht.

 

Lezingen

Archeologielezing: Wierdenland of terpenland?

Openbare lezing op donderdag 21 december door archeoloog Mans Schepers in Museum Wierdenland in Ezinge.

In deze lezing gaat Schepers, postdoctoraal onderzoeker aan de Groninger Instituut voor Archeologie,  in op de stand van de kennis over het Noord-Nederlandse terpen- en wierdengebied. Onze kennis van deze wierden is goeddeels gebaseerd op een relatief beperkt aantal iconische vindplaatsen uit twee subregio’s: Westergo (met Wijnaldum) en Middag-Humsterland (met natuurlijk Ezinge). We weten door het onderzoek dat er aanzienlijke regionale en chronologische verschillen zijn. Schepers laat deze avond, met botanische data als uitgangspunt, maar ook met aandacht voor andere materiaalgroepen, zien dat er nog wel wat onderzoekslacunes zijn. Daarnaast benoemt hij ook waar we mogelijk recent kansen hebben laten liggen. De implicaties hiervan gaan veel verder dan botanie alleen, maar beïnvloeden ons begrip van het wierdengebied als geheel. Juist ook de vroegere diversiteit in tijd en ruimte is interessant. Dit specialistisch onderzoek is vaak duur, maar zou desondanks afgewogen moeten worden tegen de stand van kennis.

Iedereen die geïnteresseerd is in archeologie wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De lezing wordt gehouden in Museum Wierdeland. De lezing begint om 20:00 uur met een inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur. Deze koffie en thee wordt u aangeboden. In de pauze is de koffie en thee voor eigen rekening.

Deze lezing is de derde in een reeks archeologische lezingen die Erfgoedpartners organiseert in het najaar van 2017. Deze avond is gratis toegankelijk.  Aanmelden kan via de aanmeldknop hieronder. Bellen mag ook: (050) 313 00 52.

Locatie: Museum Wierdenland (Van Swinderenweg 10, Ezinge)
Tijd: Donderdag 21 december 2017 van 20:00 – 21:00. Inloop vanaf 19:30 uur
Toegang: Gratis

Datum: 21 december 2017

Aanmelden