Ga terug

Oktobermaand Kindermaand 2018

Graag nodigen wij u uit mee te doen aan Oktobermaand Kindermaand. Gedurende de maand oktober kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd samen met hun (groot)ouders in contact komen  met kunst en cultuur. Veel instellingen organiseren voor de weekenden van oktober extra activiteiten voor kinderen die voor hen gratis zijn, maar waarvoor de begeleiders betalen. De afgelopen jaren hebben steeds meer instellingen in Groningen ontdekt hoe leuk het is om mee te doen aan dit evenement, dat ook in Drenthe en Friesland plaatsheeft.

Het aantal deelnemende instellingen is in de loop der jaren gestaag gegroeid. Zo deden vorig jaar musea, molens, borgen, bibliotheken, muziekscholen en natuur- en milieuorganisaties mee. Graag willen wij u (ook voor dit jaar) uitnodigen deel te nemen aan Oktobermaand Kindermaand 2018.

U kunt meedoen door één of meerdere kinderactiviteiten aan te bieden in de weekenden van oktober. Ook kunt u samenwerking zoeken met een culturele instelling uit de buurt. Denk daarbij aan een muziekschool, dansschool, theater, bibliotheek en dergelijke. Daarmee bevorder je dat bezoekers zich op één locatie kunnen richten, waar alle betrokken instellingen van kunnen profiteren.

U hoeft niet alle weekenden mee te doen. U kunt ervoor kiezen om één of meerdere zaterdagen of zondagen van oktober activiteiten aan te bieden. Deze activiteiten zijn dan gratis voor kinderen. Voor ouders en andere begeleiders geldt in principe dat zij gewoon entree betalen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om ook hen vrij entree te verlenen.

U kunt van ons verwachten dat we alle kinderen in Groningen via de scholen persoonlijk uitnodigen om deel te nemen. Onze collega’s in Friesland en Drenthe zullen hetzelfde doen. Door de gemeenschappelijke website kunnen de kinderen uit Groningen, Friesland en Drenthe het gehele aanbod inzien en een keuze maken. Wij zorgen voor de gemeenschappelijke publiciteit, maar u kunt natuurlijk ook voor uw eigen activiteit aandacht vragen.

Vorig jaar hebben wij de stempelkaart geïntroduceerd. Dit jaar kunnen de kinderen stickers verzamelen. De bedoeling is dat zij in de maand oktober na afloop van hun bezoek aan een instelling één sticker krijgen op de stickerkaart. Als de kaart vol is, mogen ze als beloning het kaartspel Collectie Groningen afhalen op een van de locaties die onze website www.erfgoedpartners.nl worden bekendgemaakt. De stickers en ander (promotie)materiaal zullen wij later dit jaar aan de deelnemende instellingen verstrekken.

Wij hopen dat u (weer) mee zult doen met Oktobermaand Kindermaand en bieden hier de mogelijkheid u online aan te melden. Het is prettig als wij uw aanmelding zo spoedig mogelijk ontvangen omdat wij uw activiteit dan mee kunnen nemen in de publiciteit. Wanneer u vragen heeft of behoefte heeft aan advies, kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Wij helpen u graag verder.

(Mocht u het aanmeldformulier niet online willen invullen, maar bijvoorbeeld per post of email willen inzenden, dan vindt u hieronder het formulier in word-format.)

Datum: Oktober 2018

Aanmelden