Oktober: kindermaand en geschiedenismaand

Ieder jaar is oktober Kindermaand èn maand van de geschiedenis.

Gedurende de maand oktober kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd samen met hun (groot)ouders in contact komen met kunst en cultuur. Veel instellingen organiseren voor de weekenden van oktober extra activiteiten voor kinderen die voor hen gratis zijn, maar waarvoor de begeleiders betalen. De afgelopen jaren hebben steeds meer instellingen in Groningen ontdekt hoe leuk het is om mee te doen aan dit evenement, dat ook in Drenthe en Friesland plaatsheeft.

Na het zoet van vorig jaar met het thema Geluk keert de Maand van de Geschiedenis dit jaar terug naar tijden van oproer en verzet. Van geschreeuw, kruitdampen, hoefgetrappel en fakkels tot stil protest. Van massabewegingen, opruiende pamfletten en de barricaden – en voorzichtig opereren in de illegaliteit. Tijden van onvrede en verdeling, maar ook van optimisme en eendracht. Van durf en de kracht om door te breken, én van onderdrukking, verraad en moord. Van Spartacus tot de Beeldenstorm en van de vergissing van Troelstra tot het verboden Catalaanse referendum: oktober 2018 staat in het teken van Opstand. Meer informatie en aanmelden, zie https://www.maandvandegeschiedenis.nl/.

Piet Hein Donner geeft vierde Abt Emo Lezing

De bekende jurist en vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner zal op zaterdag 7 juli de vierde Abt Emo lezing verzorgen in het kerkje van Wittewierum. In zijn lezing met de titel ‘Zou Emo nu nog gaan? En waarheen?’ zoekt Donner naar de waarde van een gemeenschappelijk gevoeld rechtssysteem tegenover het recht van de sterkste. Waar vind je recht dat ook door anderen wordt geaccepteerd?

De lezing begint om 15:00 uur. De kosten voor deelname bedraag €10,00 voor de lezing. Na de lezing wordt er een ‘middeleeuwse’ maaltijd geserveerd, de kosten hiervoor bedragen €15,00.

De Abt Emo lezing is een initiatief van de plaatselijke commissie van de kerk van Wittewierum, Erfgoedpartners en van schrijfster, beeldhouwster en historica Ynskje Penning. Zij schreef ondermeer de succesvolle roman ‘Emo’s labyrint’. Daarin beschrijft zij de reis van abt Emo, in de winter van 1211, naar Rome om zijn conflict met de bisschop van Munster voor te leggen aan de paus. Hij werd in het gelijk gesteld en keerde in juli 1212 terug naar Wittewierum. Vanaf de eerste lezing in 2012, die het 800-jarig jubileum markeerde, wordt iedere twee jaar een lezing georganiseerd.