Dit najaar reeks archeologielezingen

Op donderdag 21 september 2017 verzorgt archeoloog Ernst Taayke de eerste archeologielezing.
Dit is de eerste in een reeks lezingen, die Erfgoedpartners dit najaar organiseert [lees meer]

De lezing van Ernst Taayke zal gaan over De bewoning van het Westerkwartier vanaf de late prehistorie tot in de vroege Middeleeuwen. Taayke geeft een archeologisch overzicht van de bewoning in het Westerkwartier vanaf circa 2000 voor Christus tot 1000 na Christus. Hierbij houdt de archeoloog de grenzen aan van de nieuwe gemeente, dus inclusief Middag-Humsterland. Taayke zal ingaan op de invloed van de zeespiegelstijging in de prehistorie, de laatste bewoners in een vernattend zandgebied, de eerste bewoners van de kwelder en de eerste ontginners van de veengebieden.

De lezing wordt gehouden in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis, waarvan Ernst Taayke beheerder is. Iedereen die geïnteresseerd is in archeologie wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst begint om 20:00 uur met een inloop met (gratis) koffie en thee vanaf 19:30 uur.

Deze lezing is de eerste in een reeks archeologische lezingen die Erfgoedpartners organiseert in het najaar van 2017. Deze avond is gratis toegankelijk.

Aanmelden

Excursies vol!

De excursies Boerderij in beeld op 16 september en 7 oktober zijn beide volgeboekt.
Met het project Boerderij in beeld geven Erfgoedpartners en de Boerderijenstichting Groningen stof tot nadenken over de boerderij als cultuurhistorisch icoon van het Groninger platteland. Met excursies, een fototentoonstelling en diverse randprogramma’s maakt het publiek kennis met heden, verleden èn toekomst van de Groninger boerderijen. Doel van Boerderij in Beeld is bij te dragen aan een grotere bewustwording en het stimuleren van het debat over de aanblik van het Groningse platteland en zijn boerderijen.  

Achtergrond

Groningen kent een lange agrarische geschiedenis, waar de vele historische boerderijen van getuigen. Deze boerderijen zijn levend erfgoed: ze zijn in gebruik en er wordt gewoond en gewerkt. Maar dit erfgoed staat onder druk, niet alleen door agrarische ontwikkelingen maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen als krimp en leegstand, energietransitie, aardbevingen en asbestsanering. Hoe gaan we om met deze vraagstukken en hoe combineren we behoud van het erfgoed met ontwikkelingen gericht op de toekomst? Hoe houden we samen het Groninger platteland aantrekkelijk èn leefbaar?

 

Programma

Het project Boerderij in Beeld is op 6 mei van start gegaan en duurt tot diep in het najaar. Iedere maand, tot en met oktober, vindt er een open Boerderijenroute plaats, waarbij boerderijen hun deuren openen voor deelnemers aan de excursie. In mei en juni volgt een wekelijkse wandelexcursie in samenwerking met Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Na de zomer staat onder meer op landgoed Verhildersum een fototentoonstelling op stapel van fotografen Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte. Zij gingen beiden met de opdracht op pad om het hedendaagse leven op een Groninger boerderij in al haar facetten vast te leggen.

Het volledige programma is te vinden op de website www.boerderij-in-beeld.nl

Promotiemateriaal Oktobermaand Kindermaand

Het promotiemateriaal voor de Oktobermaand Kindermaand is in huis. Bij inschrijving voor de maand ontvangen de instellingen behalve een stapel stempelkaarten voor de kinderen (4 tot en met 12 jaar), een stempel en het affiche. Omdat de deelnemende erfgoedinstellingen ruim vóór het evenement het promotiemateriaal ontvangen, kunnen zij nu al aandacht vragen voor Oktobermaand Kindermaand. Tijdens de Burgemeestersactie op 13 september, worden de kaarten uitgedeeld op de scholen. De eerste erfgoedinstellingen hebben zich inmiddels aangemeld maar wij nodigen de culturele- en erfgoed-instellingen in Groningen van harte uit mee te doen aan ‘de leukste maand van het jaar’. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@erfgoedpartners.nl.